Skip to end of metadata
Go to start of metadata

General Solutions

Set of applications such as Disaster Information System, Document Archive System, Data Update Tools.

NETCAD VGA

Veri Güncelleme Temel Aracı

NETCAD GISARA

GISARA, kurumlardaki farklı birimler tarafından üretilen ve yönetilen verilerin, bir ara yüz aracılığı ile sorgulanması ve görüntülenmesini sağlayan, bir masaüstü KEOS uygulamasıdır.

  • No labels