Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.3. DXF, DGN vb. Sayısal Arazi Verileri ile Havzaların Modellenmesi

 

Proje Hakkında Ön Bilgilendirme

Icon

Örnek proje verisi; Ankara - Bala bölgesinde yer alan ve 1/25.000 ölçekli H29-A1 paftasını içeren *.DWG formatlı veriler içermekte olup, havza ve drenaj ağları bu veriler üzerinden modellenecektir.

Yeni Proje Dosyasının ve Altlık Verilerin Eklenmesi

Icon
  1. Proje / Yeni işlemi ile Havza sekmesi altında yer alan HAVZA_ANALİZİ.NCZ dosyasını seçiniz. 


Icon

Nethydro, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile tam uyumlu projeler üretmenizi sağlar. Bu anlamda hazır şablonun eklenmesi ile gerekli olan tabloların, Referanslar bölümü altına yüklenmiş olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Proje sürecinde üretilen tüm veriler öznitelik bilgileri ile bu tablolara aktarılacaktır.

 

(warning) Bu işlem sonrası veritabanının projeye eklenebilmesi için Microsoft Acces Database Engine 2007 versiyonunun bilgisayarınıza yüklü olması gereklidir. Acces Database Engine yüklü olmaması durumunda burada belirtilen uyarı alınır. Sorununun çözümü için buradan faydalanabilirsiniz.

2. Proje / Özellikler / Proje Özellikleri / Projeksiyon seçeneği ile projeksiyon tanımını aşağıdaki gibi yapınız.

    1. Projeksiyon: UTM 6
    2. Datum: ED50
    3. Dilim No: 36

Icon

Proje sahasına ait pafta sınırlarını ve online olarak uydu fotoğraflarını eklemek için buradan ulaşacağınız sayfadaki 3. 4. ve 5. işlem adımlarını gerçekleştirebilirsiniz.

3. Ekle / Dosya Ekle işlemi ile veri klasörünün içerisindeki H29A1.dwg dosyasını projeye ekleyiniz.

4. Netsurf / Üçgen Oluştur işlemine tıklayınız.

5. Açılan şerit menüdeki obje tipleri grubunun altında yer alan eğriler, çokludoğru ve doğru seçeneklerini aktif hale getiriniz. Tümünü Seç butonu ile işleme devam ediniz. Fare sağ tuş ile seçim işlemini bitiriniz. İşlem sonucunda sayısal arazi veriniz oluşturulmuş olacaktır.

6. Ekrana gelen Üçgen Oluştur penceresini Tamam butonu ile geçiniz. Üçgen Oluştur işlemi hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

7. İşlem sonucunda sayısal arazi modelinizin oluştuğunu gözlemleyiniz.

Havzaların Modellenmesi

Icon

Havza sınırlarının belirlenmesi işlemi, herhangi bir kontrol noktası veya çıkış noktası üzerinden yapılmaktadır. Bu noktaya drene olan alanın tümü havza sınırlarını oluşturmaktadır. Havza sınırlarının belirlenmesi, havza bileşenlerinin oluşturulması sürecinin bir adımıdır. Bu süreç, havzanın davranışının analiz edilebilmesi açısından önemlidir. Nethydro, havza sınırlarının belirlenmesinde Tarboton (1997) tarafından geliştirilmiş olan TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Models) algoritmasını kullanmaktadır. Aşağıdaki şekilde anlatılan süreçlere göre havzaların modellenmesi tek bir işlem ile kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

 

 

  1. Havza Bul işlemine giriniz.  2. Piksel büyüklüğünü 50 m.olarak tanımlayınız. Tamam butonu ile işlemi sonlandırınız.

3. Ekrana gelen Eşik Değerleri penceresinde havza ve alt havza büyüklüklerini tanımlayınız. Otomatik olarak ekrana gelen havza ve alt havza piksel sayılarını Tamam butonu ile kabul edebilirsiniz. 

Icon
Havza alanlarının büyüklüğü için tanımlanacak eşik değer otomatik olarak bulunur. Bu değer maksimum hücre sayısının %1'ini ifade eder. Bu değerin %10'u alt havzalar için eşik değer olarak yazılır. Kullanıcı tanımlı olarak bu değer değiştirilebilir. Düşük eşik değerler daha çok sayıda su akış ağlarına ve havzalara karşılık gelir. Oluşan havzalar ve drenaj ağları verilen eşik değerlere göre sınıflandırılarak ANAHAVZA (Üst Havza), HAVZA ve ALTHAVZA tablolarına, drenaj ağları ise ANASUYOLU, SUYOLU, ALTSUYOLU tablolarına aktarılır.

4. Aşağıdaki ekran resimlerinden havzalara ve akış kollarına ait sonuç verilerine ulaşabilirsiniz. Bu tablolarda modellenen havzalara ve drenaj ağlarına ait tüm öznitelik bilgileri şablon yapıda gelen tablolara aktarılacaktır.

5. Modellenen havzaların incelenmesi işlem adımlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

  • No labels