Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raporlama

Icon
  1. Proje ait motopomp güç tayin raporu, Baş ve Ara Nokta Darbe Hesabı (Koç darbesi olarak bilenen, Süpresyon ve Depresyon hatları), İcmal Raporları, Hesap ve İsale Plan Profil Paftalama işlemleri kolaylıkla alınabilir.

2. Raporlar\Baş ve Ara Noktalarda Darbe Hesabı işlemine giriniz.  Bilgileri text editöründe çizelge üzerinde raporlanacaktır.

Icon

DEPRESYON: Bir terfi iletim hattında, pompanın durması durumunda pompadan çıkan son su kütlesi depoya doğru ilerler. Fakat pompa durmuş olduğundan ilerleyen bu su kütlesinin ardından yeni bir su kütlesi gelmemektedir. Böylece pompanın önünde bir boşluk oluşmaktadır. Negatif bir basınç meydana getiren bu boşluğa Depresyon denir.
SUPRESYON: Pompadan çıkan son su kütlesi ise azalan basınç etkisiyle depoya geri dönecektir. Fakat bu kez yüksek basınçtan, düşük basınca doğru ters bir su akımına neden olur. Bu ters su akımıyla pompa önünde yüksek bir basınca neden olur. Bu basınç hattına Supresyon Hattı denir.

 

3. Raporlar\İcmal Raporu işlemine giriniz. Projede çözülen hatta göre sanat yapıları çizgilerine göre adet bilgisi, tahliye ve vantuz çapları, çaplara göre tahliye ve vantuzların adetleri, boru cinsleri ve uzunlukları şeklinde raporlandığını gözlemleyiniz.

4. Raporlar\Eleman Raporu

5. Raporlar\Kazı Metrajı işlemine giriniz. İşleme girildiğinde otomatik olarak kazı metrajı raporu açılmaktadır. Metraj sonucu hesaplanırken Terfili / Cazibeli sistem çözümü penceresi içerisinde İşlemler\Parametreler\Kazı Genişlikleri penceresindeki genişlikler ve isale hattı güzergahı dikkate alınmaktaıdır.

 

 

 

 

 

 

  • No labels