Skip to end of metadata
Go to start of metadata

14.6. Parsel Tiplerinin Islenmesi

Ekrana çizilmiş olan İmarlı alan, mücavir alan, mücavir dışı alan ve köy yerleşim alanlarına ait sınırların tabaka adlarına bakılarak parsel tipleri kap dosyasına işlenebilir.

Parsel Bilgileri/İlemler/Ekrandan Bilgi Al işlemine girilir.

Okunacak değer bölümünden "Parsel Tipi" işaretlenir.

Tabaka süzgecine ekranda çizilmiş olan parsel tiplerinin tabaka adları IMARLI_ALAN+MUCAVIR_ALAN+MUCAVIR_ALAN_DISI+KOY_YERLESIM_ALANI şeklinde yazılır.

Tamam ile işlem sonlandırılır ve Parsel Tipi kolonunun dolduğu gözlemlenir.

 

  • No labels