Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.1 Istatistik İşlemleri

Icon

İstatistik İşlemleri

1.Proje içerisindeki sondajlara ait uzunluk ve öznitelik (ham örneklem dosyasında aktarımı yapılmış olan) bilgilerine ait istatistiksel hesaplamaları yapabilmek için Veri Kataloğu/NetproMine/PROJE üzerinde sağ tuş İstatistik işlemi kullanılabilir.

Veri Kataloğu/NetproMine/PROJE/İstatistik/Uzunluk işlemi ile sondajlarda kesilen litolojilere ait uzunluk değerleri hesaplatılabilir. İstenirse sondajlar ayrı gruplarda kaydedilerek grup seçimi ile istatistik hesap yaptırılabilir. Eğer litoloji bölümünde herhangi bir seçim yapılmaz ise tüm litolojilerde hesaplama gerçekleşir.

İstatisiksel hesaplama aynı zamanda sondaja aktarılmış olan öznitelik(ham örnekleme) bilgileri üzerinde de gerçekleştirilir. Bu işlem için Veri Kataloğu/NetproMine/PROJE/İstatistik/Öznitelik işlemine girilerek öznitelik seçimi, grup ve litoloji seçimi yapılır.

Proje istatistik değerlerine ait detaylı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

 

2.Sondajların istenilen kriterler doğrultusunda gruplandırılması ve bu grup üzerinden istatistik hesaplamaların yapılabilmesi için Veri Kataloğu/NetproMine/PROJE/Sondajlar üzerinde sağ tuş ile Yeni Grup işlemine girilir. Yeni Grup penceresinde grup adı verilerek işleme devam edilir.

Yeni Grup oluşturma işlemi sonrasında sondaj listesi altında bulunan sondajlar Ctrl veya Shift tuşu ile toplu halde seçilerek, seçilen sondajlar üzerinde sağ tuş Grup başlığı altından istenilen grup seçimi yapılarak sondajları taşıma işlemi gerçekleştirilir.

Icon

Çalışılan sahaya ait sondajlar “Gruplama” işlemi ile ayrı topluluklar haline getirilerek ayrı ayrı değerlendirilebilirler. Bu işlem sahanın jeolojisi, sahadaki rezerv durumu, sondajların yapılışı gibi birçok faktör baz alınarak yapılabilmektedir.

 

 

3.Veri Kataloğu/NetproMine/PROJE/Sondajlar üzerinde sağ tuş ile Süzgeç işlemine girilir. Sondaj adı, Z, derinlik ve litoloji/damar bilgilerine göre süzgeç gerçekleştirilebilir.

Uygulanan süzgecin iptal edilebilmesi için Veri Kataloğu/NetproMine/PROJE/Sondajlar üzerinde sağ tuş Süzgeci Kaldır işlemi kullanılır.

  •  Örnek veri seti dosyasını indirmek için tıklayınız.
  • No labels