Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.2.2. Yağış Dağılım Tiplerinin Hesaplanması ve Simirnov - Kolmogorov Testi

Proje Sürecindeki Akış Şeması

Icon

 

Icon
  1. Taşkın Debi Hesabı / Yağış Analizi işlemine giriniz.   2. Klavyeden F2 butonuna basınız. Havzaya etki eden istasyonları (Kızılcahamam, Güvem ve Çamlıdere) kapsayacak şekilde bir alan objesi çiziniz. Fare sağ tuş ile işlemi bitiriniz. 

Icon

Seçilen alan içerisinde kalan istasyonlar Yağış Analizi Editöründe kullanılabilecektir. Otomatik olarak açılan bu editörde yapabilecek işlemler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

Yağış Analizi Editörü

Icon
 

Hesaplamaların Yapılması

Icon
  1. KIZILCAHAMAM istasyonunu seçiniz.(1)

  2. Fare sağ tuş / Tümünü Aç işlemi ile her yıla ait yağış değerlerini aktif hale getiriniz. (2) 1960 yılına ait check-box butonunu pasif hale getiriniz.

  3. Tüm İstasyonların Yağışlarını Hesapla (3) işlemini tıklayarak tüm istasyonların dağılım analizlerini yapınız. Tamam butonu ile işlemi bitiriniz.
    yagis_analizi_editoru_2

Simirnov - Kolmogorov Testi İle En Uygun Dağılım Tipinin Seçilmesi

Icon

İstasyonlar için farklı dağılım tiplerine göre sonuçlar bulunur, en uygun dağılım tipi simirnov-kolomogorov analizi ile hesaplanır. Örneğin Kızılcahamam istasyonu için en uygun dağılım tipi olarak Pearson Tip-3 (Gama Tip-3) olarak belirlenmiştir. Bunu dağılım tipinin yanında yer alan check-box butonu ile anlayabiliriz. Dağılım tipi değiştirilmek isteniyorsa yanındaki kutucuğun işaretlenmesi yeterlidir. Detalı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Icon

4. İşlem sonucu otomatik olarak raporlanır. Her bir istasyonun bilgilerine ayrı excel sekmelerinden ulaşabilirsiniz.

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

  • No labels