Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Maden Projelendirmelerinin Kalbinde Bilişim Teknolojileri Var

27 Kasım 2015

Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri olan madencilik konusundaki çalışmaları ile her platformda adını duyuran ve Türkiye’nin ilk madencilik yazılımını geliştiren Netcad, 26 Kasım 2015 tarihinde Antalya Sherwood Hotel’de gerçekleştirilen 5. Madencilik ve Çevre Sempozyumuna katıldı.

Kurulduğu tarihten bu yana geliştirdiği planlama ve mühendislik uygulamaları ile sayısız başarılı projeye imzasını atan Netcad, sempozyuma Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü Tunç Emre TOPTAŞ tarafından hazırlanan Maden Projelendirme Süreçlerinde Bilişim Teknolojilerinin Rolü adlı makalesiyle katkıda bulundu.

Maden projelendirmelerinde bilişim teknolojilerinin oldukça hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Toptaş, makalesinde; Madenlerin yenilenemez ve yerine konulamaz nitelikte varlıklar olmaları, maden kaynaklarının en yüksek fayda ile gelecek nesiller için sürdürülebilir yapıda toplum yararına kullanım gerekliliğini de zorunlu kılar. Madencilik faaliyetlerinin bilim ve teknoloji ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi, sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki en etkin gerekliliktir.

Çağdaş madencilik bilim ve teknolojisi, madenlerin çıkarılmadan önce; ocak optimizasyonlarının yapılmasını, üç boyutlu olarak modellenmesini, olası rezerv kestirimlerinin yapılmasını, üretim yönteminin belirlenmesini ve üretim planlarının yapılmasını gerektirir. Bu süreçlerin gerçekleşebilmesini sağlayan araçlar ise bilişim teknolojileridir.

Bu çalışmada, farklı ölçeklerdeki maden projelendirme süreçlerinin bilişim teknolojilerinden yararlanılarak gerçekleştirilmesine yönelik proje uygulamaları ortaya konmuştur. Bu kapsamda örneklem alan üzerinde topografik, hidrotopografik, hidrolojik ve çevresel analizler gerçekleştirilerek uygun maden işletme alanların belirlenmesine yönelik iş akış modelleri oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen analizler sonrasında, madencilik faaliyetleri için uygun olarak belirlenen sahanın üretim haritaları hazırlanmış, sondaj çalışmaları değerlendirilerek cevhere ait üç boyutlu katı model oluşturulmuş; jeoistatistiksel yöntemlere göre kestirim işlemleri gerçekleştirilmiş; açık ocak ve patlatma tasarımları yapılmış; Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) analizleri oluşturularak bu çalışma tamamlanmıştır” ifadelerini vurguladı.