Skip to end of metadata
Go to start of metadata

6. Hardy Cross İşlemleri

Icon

 Hardy – Cross çözümünde kullanılacak örnek uygulama proje sürecini, aşağıdaki ekran görüntüsünden takip edebilirsiniz.

Örnek Proje uygulamasında; depoya iletilen içmesuyu, şebeke ana borusu vasıtası ile şebekeye dağıtılacaktır. Düğümlere 2D veya 3D olarak debiler dağıtılarak basınçlar dengelenerek, 72 saatlik simülasyon yapılacaktır.

 

 

 

  

 

  • No labels