Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Varis Bilgilerinin Girilmesi

Icon

"Kadastro Editöründe" kayıtlı, varisi olan maliklerin varis bilgileri girilmelidir.

1. YUSUF TORNACI'ya ait 0/547 nolu hisse ye varis girişi yapabilmek için ilgili kadastro kaydı ( YUSUF TORNACI'ya ait satır ) seçilir. F3 tuşu ile Varisler editörüne yani bir satır eklenir.

Açılan satırda Adı Soyadı kolonuna "Veysel TORNACI"

Baba Adı (Hisse) kolonuna "Yusuf (1/3)" girilir.

İkinci varis bilgisini girebilmek için klavyenin F3 tuşu ile yeni bir satır açılır.

Açılan satırda Adı Soyadı kolonuna "Ömer TORNACI"

Baba Adı (Hisse) kolonuna "Yusuf (1/3)" girilir.

Aynı işlem adımlar ile İsmail TORNACI içinde varis bilgisi girilir.


 

Icon

Varislerin hisseleri varsa baba adı ile birlikte parantez içinde yazılmalıdır.

2. YUSUF TORNACI'nın varislerini bütün hisselerine kopyalayabilmek için Varisler Editöründe fare sağ tuş ile açılan menüden Varisleri Diğer Maliklere Kopyala  işlemine girilir.

İşlem sonunda YUSUF TORNACI'nın varislerinin bütün hisselerine kopyalandığı gözlenir.

  • No labels