Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dop ve Kop Kesintilerinin Belirlenmesi

Icon

Uygulama sahası içindeki parsellerden, MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park alanları için "Düzenleme Ortaklık Payı" (DOP) ve Kreş, hastane, belediye hizmet alanları için "Kamu Ortaklık Payı" (KOP) kesintisi yapılır.

1. 550 ve 9999 nolu parsellerden DOP kesintisi yapılmayacak, diğerlerinden DOP kesintisi yapılacaktır. Dağıtım/İşlemler/Toplu Veri Gir işlemine girilir.

"Toplu Veri Gir" penceresinde Kadastro seçeneği aktif hale getirilir.

Ada Parsel satırına -(0/550+9999) yazılır.

Değer Alanı "Dop Al" seçilir.

Dop Al/Kop Al fonksiyonunu işaretlenir.

Kadastro kayıtlarında Dop Al kolonunun değiştiği gözlemlenir.

2. 551 ve 9999 nolu parsellerden OKA kesintisi yapılmayacak, diğerlerinden OKA kesintisi yapılacaktır. Dağıtım/İşlemler/Toplu Veri Gir işlemine girilir.

"Toplu Veri Gir" penceresinde Kadastro seçeneği aktif hale getirilir.

Ada Parsel satırına -(0/551+9999) yazılır.

Değer Alanı "Oka Al" seçilir.

 Dop Al/Kop Al fonksiyonunu işaretlenir.

Kadastro kayıtlarında Oka Al kolonunun değiştiği gözlemlenir. 

 

  • No labels