Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

6A | Temel Yol Projelendirme Dersi

 

Dersin Tanımı

'TEMEL YOL PROJELENDİRME DERSİ' yol projelerinin AASHTO ve KGM standartlarına uygun olarak hazırlanması süreçlerini içerir.

Dersin Kodu

6A 

Hedef Grup

İnşaat, harita, orman, mühendislik bilimleri, hacim projesi yapan kamu birimleri, belediyeler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Dersin İçeriği

Yatay ve Düşey Güzergah Tanımları

 1. Proje Oluşturma ve Parametre Girişleri
 2. Güzergah Tanımlama ve AASHTO Standartlarına Göre Kontroller
 3. Enkesit ve Profil İşlemleri
 4. Kırmızı Kot Tanımları ve Düşey Kurp Hesapları

 

Platform Oluşturma, Şev Tanımları ve Hacim İşleri

 1. Platform Tasarımı
 2. Standart Şev Tanımları ile Platform Kesitlerinin Üretilmesi
 3. Duvar ve Otokorkuluk Tanımları
 4. Hacim Hesapları ve Brükner Dengelemesi

 

Proje Çıktılarının Hazırlanması

 1. Plan Profil Paftalama
 2. Enkesit Çizimi
 3. Hacim Hesap Sonuçları
 4. Kroki Çıktıları (Yatay, Düşey, Dever Krokileri)

 • No labels