Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ABC Hesapla

Icon
Yol, kanal ve ENH projelerinde kamulaştırma ve irtifak alanlarını otomatik hesaplayan işlemdir.

İşlemin gerçekleşmesi için "Plan Çiz" (?) işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu işlem, Parsel Bilgileri (*.KAP) dosyası ile etkileşimlidir. Hesap sonuçları otomatik olarak bu dosyaya işlenecektir.

Icon

Yol ve kanal projelerinde ek kamulaştırma ve eski kamulaştırma bilgileri "Kamulaştırma Sınırları" (?) işlemi ile tanımlanmış olması gerekmektedir. Böylelikle işlem sonunda ilk kamulaştırma alanı */B, ek kamulaştırma alanları ise */B1..Bn isimlerini alarak otomatik olarak hesaplanacaktır. Bir parselde kamulaştırmadan arta kalan alanlar */A, */A1..An ve */C, */C1..Cn şeklinde adlandırılabilir.

Güzergah planı ile kesişen dere, yol, kıyı kenar, park ve yeşil alan detayları ayrıca alan olarak hesaplanırlar ve envanter raporları ile ref cetvelleri gibi raporlara otomatik olarak yazılırlar. Kamulaştırma sınırları ile birlikte ref alanları da (kamulaştırmadan vazgeçilen kısım) aynı şekilde hesaplanır ve raporlara yazdırılırlar. İşlem sonucunda "Tescil Harici" alanlar da otomatik olarak kapatılır ve *.KAP dosyasına aktarılırlar.

Icon

Enerji Nakil Hattı projelerinde parsellere ait irtifak alanları, direk alanları ve direk alanı dışında kalan parsel alanları otomatik olarak hesaplanır. Kamulaştırma alanının bir parselin tamamen içine girdiği durumlarda ve parselin kamulaştırma alanını kestiği durumlarda program otomatik olarak hesap yapacak ve *.KAP dosyasına aktaracaktır. Kamulaştırılacak alan */B, kalan alan da */A parseli olarak hesaplanır. Bazı durumlarda A1, A2 ya da B1, B2 gibi alanlar da oluşabilir.

"Kanal ve Yol İçin Kamulaştırma Sınırları Tanımlama ve ABC Hesabı" ile ilgili Nasıl Yapılır Videosu;

 
  • No labels
Please only share your comments for this page. For unlimited technical support please visit NETCAD Forum 24/7.