Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Araziye Uzat

Icon

Araziye Uzat işlemi ile seçilen kazı tabanı araziye belirlenen şevlerle uzatılacaktır. Kazı Planı ile projeye başlayabilmek için, kotları belli olan bir çoklu doğru veya doğru belirlenmelidir.

Kazı Planı Uygulamaları için (?)

Şev Tanımları

DışarıKapalı alanın dışına doğru şev tanımlamak için kullanılır.
İçeriKapalı alanın içine doğru şev tanımlamak için kullanılır.
SabitYarma dolgu gözetmeksizin, kapalı alandan yapılan tanımdır. Çalışma payı gibi detayların girilmesinde kullanılır.
YarmaKazı tabanı kenar çizgisinin arazinin altında kaldığı yerlerde, yarma tanımında belirlenen şev tanımı kullanılacaktır.
DolguKazı tabanı kenar çizgisinin arazinin üstünde kaldığı yerlerde, dolgu tanımında belirlenen şev kullanılacaktır.
Varsayılan YapBelirlenen tanımlar varsayılan olarak kayıt edilebilir.
Varsayılanı YükleDaha önce tanımlanmış değerler otomatik olarak yüklenecektir.
Yardımcı Çizgi TabakasıTabaka listesinden seçilen tabaka tanım için yardımcı çizgi olarak kullanılır.

Ekle: Editör ile belirlenen tanımın kullanılacağı alanlar eklenebilir.

Çıkar: Daha önce belirlenen alanlar bu komut ile çıkarılabilir.

Örnekleme Aralığı

Örnekleme mesafesi ile çözüm duyarlılığı belirlenir. Verilen değer kadar aralıklarla şevler örneklenecektir. 

Sabit Kota Uzat

 Araziye Uzat editörü içinde de sabit kota uzat fonksiyonu kullanılabilir.

Aşağıda yer alan tanımlar kullanılarak sabit kota uzat fonksiyonu, araziye uzat yapısı içinde kullanılabilir.

YöntemKODÖrnek
Sabit kot ve derece cinsinden şev açısıZ=<limitZ><yukarı:Y veya aşağı:A>@<derece cinsinden şev açısı>D,<KOD>Z=100Y@45D,KY
Sabit kot ve grad cinsinden şev açısıZ=<limitZ><yukarı:Y veya aşağı:A>@<grad cinsinden şev açısı><G>,<KOD>Z=100Y@50G,KY
Sabit kot ve ötelemeZ=<limitZ><yukarı:Y veya aşağı:A>,<dX ötelemesi>,<KOD>Z=100Y,75,KY
Sabit kot ve yüzde cinsinde şev açısıZ=<limitZ><yukarı:Y veya aşağı:A>%<yüzde cinsinden şev açısı>,<KOD>Z=100Y%100,KY
YuvarlakDik
Şev köşelerinde yuvarlak geçişler istendiğinde kullanılan yöntemdir.Şev köşelerinde dik geçişler istendiğinde kullanılan yöntemdir.
Yardımcı Çizgi özelliği Excanet ile tasarlanan yüzeylerin istenen kotlarda ve şekilde koşullandırılmasını sağlamaktır.
Yardımcı Çizgiler her tanım için tek bir tabakada çizilmeli ve kot değerleri olmalıdır.

Kazı planı oluşturulan alanın bir kenarı için genel tanımdan farklı bir tanım kullanmak için alt segment eklenebilir.
Araziye Uzat editöründe Alt Tanımlar üzerine sağ tıklanarak yeni segment eklenir ve tanımın uygulanması istenen segment grafikten seçilerek tanımlama yapılır.
Yeni Segment Çoklu komutu ile segmentler topluca seçilebilir ve hepsi için tanımlama yapılabilir.
Tanımlar listesinde yer alan satırlar CTRL tuşu ile topluca seçilebilir ve yine hepsi için tanımlama yapılabilir.

 

 

 Sabit, yarma ve dolgu tanımlarında $ ile başlayan kod kullanılması durumunda bu koda ait bir yüzey oluşturulacaktır.

Oluşan yüzeyler enkesit ve hacim işlemlerinde kullanılabilirler.

  • No labels