Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ayarlar

ÖzellikAçıklama
Aktif Enkesiti Takip EtEnkesit çizimi editöründe seçilen enkesitin grafik ekran üzerinde plandan takip edilip edilmeyeceği ayarlanabilir.
Alan Sınır SeçHacim hesabında sınır alan sorulup sorulmayacağı seçilebilir. Hayır seçili iken işleme girildiğinde sınır olmadığı kabul edilir.
Rapor ÇıktısıHacim raporları için CKS veya Excel formatı seçilebilir.
Şev ParametreleriŞev taramalarının çizilme yöntemi belirlenir.
Şev Taraması YapılsınUygula işleminin ardından şev taramalarının otomatik olarak yapılıp yapılmayacağı seçilir.
3D Yüzey Yumuşatması YapılsınUygula işleminin ardından 3D'ye aktarılan yüzeylerde otomatik olarak yumuşatma yapılıp yapılmayacağı seçilir.
Nokta ÜretUygula işleminin ardından şev kazık noktalarına otomatik olarak nokta üretilmesi seçilebilir.
Uygulama SırasıUygula işleminde birden fazla kazı tabanı olması durumunda hangi objeden başlanacağı seçilir.
Uygulama Sonucunu 3D'ye AktarUygula işleminin sonucunda yüzeylerin otomatik olarak 3D'ye aktarılıp aktarılmayacağı seçilir.
Yardımcı Çizgi TabakasıYardımcı çizgilerin hangi tabakadan referans alınarak oluşturulacağı seçilir.
Icon

Şev parametrelerinin tanımlanabilmesi için Netsurf modülünün yüklü olması gerekmektedir.

  • No labels