Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Analiz

Icon

İçmesuyu analizi yapmak (hidrolik hesaplama) ve görünüm ayarlarını değiştirmek için kullanılır. Projenin Analiz Ayarları penceresinden gerekli veriler girişi/seçme işlemi tamamlandıktan sonra şebeke analizinde kullanılır.

Analiz yapmadan önce aşağıdaki analiz yöntemlerinden biri seçilmelidir.

  • Yok (Sonuçlar her raporlama süresi adımı için hesaplanır)

  • Ortalama (Değerlerin zamana göre ortalaması raporlanır)

  • Minimum (En küçük değerler raporlanır)

  • Maksimum (En büyük değerler raporlanır)

  • Aralık (En büyük değer ile en küçük değerlerin farkı raporlanır)

Not: Bu yöntemler Analiz Ayarları menüsünden de seçilebilir. Analiz Ayarları menüsünden hangisi seçilmiş ise o yöntem seçili olarak burada da görüntülenir.

Kontrol Yap

Kontrol Yap butonu ile Boru ve Düğüm noktalarının geometrik kontrolleri yapılır.

Analiz Yap

Analiz Yap butonu ile belirtilen yönteme göre projenin analizi yapılır.

Analiz Yap komutu seçildikten sonra program projenizi gerek geometrik ve gerekse girilen veriler açısından verileri kullanarak şebeke analizini yapmaya başlar. Analiz bittikten sonra eğer projede herhangi bir veri eksikliği, veri uyuşmazlığı yok ise yukarıdaki bilgi penceresi ekrana gelir. Bu mesaj ile Analiz başarılı bir şekilde yapılmış ve projenizde veriler açısından herhangi bir sorun yoktur. Program eğer projede veri uyumsuzluğu vs bir problem bulursa alttaki hata mesajını verir.

Açılan hata mesajı ekranı Tamam komutu ile geçildikten sonra Analiz Raporu penceresi açılarak hatanın kaynaklandığı yer ile ilgili bilgi görülebilir.

Görünüm Ayarları

Mevcut projede bulunan objeler ile ilgili bir takım görüntüleme özelliklerinin (Etiketleme, Renklendirme) yapıldığı bölümdür. Kullanıcı istediğinde kendi etiketleme ve renklendirme işlemlerini yapabilir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi Referans Yöneticisi} işlemlerinde anlatılmıştır.

 Etiketler: Projede bulunan grafik objelerin (düğüm noktaları, borular, depolar, vanalar, pompalar ve rezervler) üzerine yazı olarak bir takım özelliklerini yazdırmak için kullanılır. Bu özellikler her obje için farklılık gösterebilir.

Örneğin boru objeleri için, sınıflardan boru bilgileri seçildiği zaman yan taraftaki pencerede boru objesine ait bir takım bilgiler gelmektedir. Etiket olarak kullanacağımız bilgiyi işaretlememiz ve Tamam butonuna basmamız yeterlidir.

Aşağıda da görüldüğü gibi boruların üzerine uzunluk değerleri etiket olarak gelmiştir.

Not: Bazı bilgiler analiz yapıldıktan sonra güncellendiği için etiketleme yapmadan önce analiz yapılması gerekmektedir.

Örnek olarak borulardaki hız değerlerini etiket olarak yazdırmamız için analiz yapıp projenin çözümünün yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde hız değerlerine göre yapılan etiketler ekranda görüntülenmeyecektir.

Renklendirme: Grafik ekranda bulunan objeler belirli özelliklerine göre aralıklar oluşturularak farklı renklerde gösterilebilir. Bunun için öncelikle sınıflardan bölümünde obje türü seçilir. Daha sonra o objeye ait renklendirmede kullanılacak değer seçilir ve renk aralıkları oluşturulur. Her aralığa karşılık gelen renkler daha önce tanımlanmıştır. İstenilirse Referans Yöneticisi} kullanılarak bu renklendirmeler değiştirilebilir.

Not: Bazı bilgiler analiz yapıldıktan sonra güncellendiği için renklendirme yapmadan önce analiz yapılması gerekecektir.

Örnek olarak borulardaki hız değerlerini renklendirmek için analiz yapıp projenin çözümünün yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde hız değerlerine göre yapılan renklendirmeler ekranda görüntülenmeyecektir.

Icon

Boru Çaplarını Hesapla

Borudan geçen debiye göre, izin verilen hızı (Ayarlar/Diğer sekmesinde) aşmayacak en küçük çaplı boruyu bulur. Malzemelere göre izin verilen çaplar için Boru Cins tablosundaki kayıtları kullanılır. Bu tablodaki ana, esas ve tali borular için, kullanıcı istediği çap değerlerini girebilir veya değiştirebilir.

Canlandırma Ayarları

Analiz yapıldıktan sonra aktif olan bir seçenektir. Analiz yapıldıktan sonra belirli bir zaman seçilerek o zamandaki değişiklikler dinamik olarak ekrandan izlenebilir.

Örnek olarak borulardaki yük kayıpları etiket olarak grafik ekranda görüntülensin, o anda ekranda görülen değer zaman bölümünde yazan zamandaki değerdir. İstenirse istenilen zamandaki bilgiye ulaşılabilir.

Canlandırma Hızı

Analiz yapıldıktan sonra yapılacak olan simülasyon hızı ile ilgili ayarlamalar yapılır. Canlandırma hızı arttırılırsa Simülasyon daha hızlı bir şekilde ilerler.

Ayrıca simulasyon zamanı, Zaman kutusundaki ok butonu tıklanarak istenilen zamanda başlatılabilir ve veritabanından seçilen zamana bağlı hidrolik hesaplama bilgileri takip edilebilir.

Butonu ile simülasyon zamanı 0 (sıfır) değerine getirilir.

Butonu ile simülasyon zamanı geriye doğru hareket eder.

Butonu ile simülasyon durdurulur.

Butonu ile simülasyon zamanı ileriye doğru hareket eder.

  • No labels