Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Ülke çapındaki helikopter merkezlerinin sorgulanabildiği alandır.


 
Şekil 52 – Helikopter Merkezleri Sorgulama Ekranı


 Helikopter merkezleri bilgilerine ait alanları sorgulamak için;

 • "Genel" panelinden ilgili sorgulama kriterleri girilir.
 •   sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen kolonlar seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen Türü, Adı, İl, İtigm Adı, Trafo No, Harita, Bilgi Kartı öğeleri seçilir.
 • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, Bilgi Kartı, Harita, Grup No öğeleri seçilir.
 • alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, İl Adı, Kodu, Adı, Maks. Gerilim, Bilgi Kartı, Harita, Durumu, Kurumu öğeleri seçilir.
 •   sekmesinden sorgulamada görüntülenmesi istenilen kolonlar seçilir.
  • Türü, İtigm Adı,İl ve Küme Fonksiyonları bölümünden  simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
  • alanından sorgulamada görüntülenmesi İTİGM Adı, Grup No öğeleri seçilir.
  •   alanından sorgulamada görüntülenmesi istenilen İTİGM Adı, Durumu, Kurumu ve Küme Fonksiyonları bölümünden  simgesine tıklanarak açılan listeden Ortalama, Sayı, Benzersiz Sayı ,Minimum, Maksimum, Toplam, Varsayılan öğelerinden biri seçilir.
 •   butonuna tıklanarak, daha sonra sorgulama yapmak için mevcut kriterler kaydedilir.
 • Kaydedilen bir şablonu silmek için ekranın sol üstünde bulunan ilgili şablon seçilir  butonuna tıklanır, çıkan pencerede  butonuna tıklanarak mevcut şablon silinir.
 •   butonuna tıklanarak sorgulama alanına girilen kriterler temizlenebilir.
 •   butonuna tıklanırak sorgulama kriterlerine ait bilgiler listelenir.


Sorgu sonucu,


 
Şekil 53 – Helikopter Merkezleri Sorgulama Sonucu

  

 • Tablonun sol üst köşesinde bulunan  simgesine tıklanarak tüm satırlar seçilebilir. Seçim sonrası simge  halini alır.
 • Tablonun sol üst köşesinde bulunan  simgesine tıklanarak seçili tüm satırların seçilme durumu iptal edilebilir. İptal sonrası simge  halini alır.
 • Tablodaki sütunların sağ tarafında bulunan  simgesi ile ilgili sütunun satırlarının tamamı seçilebilir.
 • Tablodaki sütunların alt kısmında bulunan  alanına filtrelenmek istenen değer yazılır,  simgesine tıklanarak açılan listeden filtrelenmesi istenen değer için işlem seçilebilir.

 


 Şekil 54 – Filtreleme Operatörleri Listesi

  

 • Tabloya ait bilgileri dışa aktarmak için tablonun sağ altında bulunan  simgesine tıklanır ve açılan listeden Word/Rtf, Excel, Pdf, Csv, xlsx formatından herhangi biri seçilir.
 •   simgesine tıklanarak ilgili satıra ait bilgiler sekmeler halinde ekrana gelir.
 •   simgesine tıklanarak ilgili satıra ait konum harita üzerinde görüntülenir.
 • Tablodaki diğer bilgileri görüntülemek için tablonun sol altında bulunan  panelinden ilgili sayfa numarası tıklanır.

 

 • No labels