Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İnsan

Icon

Coğrafi bilgi sistemlerinin en önemli temel bileşeni ‘insan’dır. Bu sistemleri kuran, yöneten, geliştiren ve yaşatan en değerli faktör CBS konusunda yetişmiş iş gücüdür.

CBS’nin çok bileşenli bir olgu olması ve her bileşeninin ayrı bir uzmanlık gerektirmesi, bu konuda gereksinim duyulan uzman işgücünün önemini ortaya çıkarır.

CBS’nin en önemli aşaması olan ‘proje kavramsal tasarım’ sürecinin çok katılımlı olarak esnek yapıda belirlenmesi gereklidir. Bu süreçte verilen kararlar her aşamayı doğrudan etkileyecek, olası bir eksiklik ve hatada geri dönüş maliyeti çok yüksek olabilecektir. Bu süreçte projede çalışacak tüm uzmanların bir araya gelerek doğru tasarıma karar vermeleri gerekir. 

CBS projeleri, saha çalışmasını gerçekleştirenler, veri tabanı yönetimini yapanlar, veri giriş operatörleri, veri işleyici uzmanlar ve son kullanıcıların bir arada senkronize çalışması gereken bir sistemler bütünüdür. Dolayısıyla her CBS projesi için iş gücünü oluşturan bu kadrolar ne kadar doğru ve yeterli kurulursa CBS projeleri de o denli başarılı olacaklardır. 

  • No labels