Skip to end of metadata
Go to start of metadata

LandXML Yaz 

Netpro ile üretilen projelerin, *.DWG, *.DGN, vb. yazılımlara tüm bilgileri ile otomatik olarak aktarılması için kullanılan işlemdir. İşleme girdikten sonra oluşacak olan XML dosyasının dizini ve dosya adı tanımlanır. Oluşan XML dosyaları içerisinde projedeki tüm yatay ve düşey güzergah bilgileri, kesit bilgileri ve arazi modeli bilgileri yer almaktadır.

Projelerin herhangi bir aşamasında LandXML dosyası yazdırılabilir. Yazılan bu dosyalar LandXML Oku işlemi ile okutulabilir.

Icon

İşlem sırasında XML dosyasına aktarılması istenen bilgiler kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir. Örneğin XML dosyasına projenin sadece güzergah bilgilerini aktarabilirsiniz.

Icon

Aktarılan dosya bilgilerine LandXML Oku sayfasından ulaşabilirsiniz.

  

  • No labels