Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Malik Bilgileri

Icon
Kamulaştırmaya esas olan parsellerin malik bilgilerinin girildiği bölümdür.

 

Parsel numaraları, parselin tapu alanı, parselin cinsi,  malik adı, soyadı, babaadı, cinsiyeti, hissesi ve varsa malik ile ilgili notlar girilebilir.

Malik bilgileri *.KML uzantılı dosyada saklanır. Parsel dosyası ile aynı isimde olmak zorundadır. Proje Parametreleri/Dosyalar (?) bölümünde ada parsel dosyası verildiği anda otomatik olarak malik dosyası da oluşacaktır.

Parsel Bilgileri bölümündeki malik bilgilerinden de giriş yapılabilir. Malik bilgileri TKGM formatındaki dosyalardan (?) da aktarılabilir.

ÖzellikAçıklama

Excel’e Gönder

Malik kayıtlarının Excel formatında görüntülenmesi sağlar. Editör üzerinde sağ tuşa basılması ile çıkan menüden seçilir.

Hisseleri Tersine Çevir

Herhangi bir nedenle malik hisseleri payda/pay şeklinde oluşmuşsa, bu hisseleri düzelterek pay/payda şekline çevirir. Editör üzerinde sağ tuşa basılması ile çıkan menüden seçilir.

Kayıt Kopyala

Üzerinde durulan malik kayıtları kopyalanır. Aynı kayıtların tekrar girilmesi engellenmiş olur. Kopyalanacak kayıt seçili duruma getirildikten sonra işleme girilir. Yeni bir satır açıldıktan sonra yapıştırılır.

Kayıt Yapıştır

Kayıt kopyala ile kopyalanan malik bilgisi boş satır eklenerek yapıştırır. Yapıştırma sonrasında Parsel No “-1” olarak gelecektir.

Malik Bilgilerini Yeni Kayıtlara Taşı

Daha önce girilmiş bir malik, yeni girilecek olan parsele hissedar ise, bu malikin kaydı tekrar girilmez. Bu fonksiyon aktif durumdayken malikin bulunduğu parsel seçilir ve ekle (+) butonu ile işlem tamamlanır. Malik yeni parsele kopyalanmış olur.

 

TKGM Formatlarından Veri Aktarma ile ilgili Nasıl Yapılır Videosu;

 

 

Icon

Daha önce girilmiş bir malik, yeni girilecek olan parsele hissedar ise, bu malikin kaydı tekrar girilmez. Bu fonksiyon aktif durumdayken malikin bulunduğu parsel seçilir ve ekle (+) butonu ile işlem tamamlanır. Malik yeni parsele kopyalanmış olur.

Tüm ekleme ve değişiklik işlemleri yapıldıktan sonra Malik Editörü tablosundan “Tamam” butonu ile çıkılmalıdır. Eğer ESC veya İptal ile çıkılırsa program dosyanın saklanıp saklanmayacağını bir daha sorar. Saklamadan çık ile çıkış yapılırsa düzeltmeler ve eklentiler dosyaya kaydedilmez.

  • No labels
Please only share your comments for this page. For unlimited technical support please visit NETCAD Forum 24/7.