Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

'Netcad GIS', mühendislik ve coğrafi bilgi sistemleri kullanıcıları için tasarlanmış uluslararası standartları destekleyen CAD ve GIS teknolojisidir. Netcad GIS, kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu güç ve esnekliği sağlar. Özgün mimarisi ile çok güçlü CAD ve GIS ve Raster entegrasyonu sunar. Tüm netcad masaüstü çözümleri Netcad GIS anamodülü üzerinde çalışırlar.

'Otomatik Yakalama/Auto Snap' Yeteneği

Netcad 7 GIS ile gelen 'akıllı yakalama' özelliği sayesinde proje ve veri üretimi son derece hızlı ve kolay hale gelmiştir. Akıllı yakalama yeteneği sayesinde çok karmaşık veri yapısındaki projelerde bile kolaylıkla veri üretimi gerçekleştirilebilecek, bu sayede projeciler için çok önemli olan 'zaman'dan da büyük oranda kazanım sağlanacaktır.   

 

 Video

 Video

 

 

CAD Yeteneklerinde Geliştirme ve Yenilikler

Veri düzenleme için 'Uzat', 'Kes' ve 'Kır' işlemleri akıllı ve çoklu yapıda çalışabilir duruma gelmiştir.

'Daire' ve 'Yay' işlemleri de tamamen yenilendi; veri üretimi sırasında olası tüm alternatifleri dinamik ve akıllı yapıda gerçekleştirerek veri üretebilir.

Netcad 7 ile 'Dizi Araçları' da yenilendi ve daha dinamik bir yapıya kavuştu.

 

 Video

 Video

 Video

Arayüz İyileştirmeleri

Netcad 7 ile çeşitli arayüz iyileştirmeleri de gerçekleştirilmiştir.

Birden fazla proje ile çalışılması durumunda seçilen projelerin ön izlemeleri ile projeler bir arada yönetilebilir.

Şerit menülerdeki düzenlemeler ile daha fazla kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

Mimar fonksiyonları, şerit menüler üzerinden dinamik olarak yönetilebilmektedir.

 Video

 

 

Tabakalar, Hattipi ve Sembollerin Filtrelenebilme Yeteneği

Netcad 7 ile projelerdeki CAD tabaka kalabalığı sorun olmaktan çıktı; aradığınız tabakalara ilişkin birkaç harfi tabaka filtresine yazarak tabakalar çok daha kolay yönetebilir; tabakaları filtrelemek için basit SQL seçim özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Filtreleme yeteneği, hattipleri ve semboller için de kullanılabilir.

 Video

Kartografik Çizim

Netcad 7 ile gelen kartografik çizim yeteneği sayesinde yüksek kalitede proje çıktıları alabilmek mümkün hale gelmiştir.

Kartografik çizim yeteneği, proje yapımı aşamasında da Netcad 7 üzerinde kullanılabilir.

 Video

 

Sık Kullanılan İşlemleri İçin Hazır Mimar Modelleri

Netcad 7 ile proje süreçlerinde vakit alan veri düzenleme ve kontrol işlemleri tek bir işlem ile gerçeklenebilir hale gelmiştir, CAD verilerinin topolojik düzenlemelerinin yapılım GIS yapısına aktarılması, veri düzenleme işlemleri, hatalı geometri kontrolleri, geometri toplamlarının bulunması gibi işlemler hazır mimar modelleri ile gerçekleşebilmektedir. Mimar'ın esnek ve modellenebilir yapısı ile sınırsız model de kullanıcı tanımlı olarak oluşturulup kullanılabilir..

 Video

 Video

 Video

 Video

Yeni Seçim Araçları & GIS-CAD Bir Arada Dinamik Konumsal Seçim Yeteneği

Netcad 7 ile gelen yeni seçim yetenekleri ile çok katmanlı CAD ve GIS projelerini yönetmek ve karmaşık projeler içerisinden istenilen verilere ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

Seçim arayüzü üzerinden seçim işlemine girecek CAD ve GIS katmanlarını seçerek bu katmanların, geometrileri, öznitelik ve konumsal bilgilerini seçim kriteri olarak belirleyebilirsiniz.

'Konumsal Seçim' yeteneği ile ileri seviye sorgular gerçekleştirilebilir. Bu sayede grafik ve sözel veri ilişkileri ile iteratif konumsal sorgular yapmak da mümkün hale gelmiştir.

Seçim için kullanılan kriterler aynı zamanda katmanlar için de süzgeç kriteri olarak kullanılabilirler.

 

 Video

DEM, DTED, SRTM, GDEM vb. Tüm Raster Yükseklik Verilerinin 'Sayısal Arazi Modeli'ne dönüştürülebilmesi

Netcad 7 ile birlikte raster yapıdaki tüm yükseklik verilerinizi anında vektör yapıda koordinatlı yükseklik noktalarına dönüştürebileceksiniz. Bu sayede bu verilerden sayısal arazi modeli oluşturabilecek, enkesitler, profiller alabilecek, tüm yükseklik bazlı topografik, hidrotopografik, hidrolojik, çevresel analizleri, görünürlük ve üç boyut (3D) analizlerini yapabilecek; bu verileri tüm mühendislik ve CBS projeleriniz için veri üretimi süreçlerinde altlık olarak kullanabileceksiniz.

 Video

Konumsal Veriler İçin 'Geri Al/Yeniden Yap'

Netcad 7 ile veri tabanı bağlantılı GIS projelerinde tüm işlemler için 'Geri Al/Yeniden Yap' (undo/redo) yeteneği eklenmiştir.

Veri Karşılaştırma Aracı

Netcad 7 yeniliklerinden 'veri karşılaştırma aracı' sayesinde, CAD ve GIS proje ve verilerini birbiri ile karşılaştırabilecek; farklılıkları izleyebilecek, birindeki özelliği diğerine karşılaştırma arayüzü üzerinden kolaylıkla aktarabileceksiniz.

 Video

 

TUCBS Temalarına Uygun Hazır Veri Tabanı ve Sayısallaştırma Kalemleri

Netcad 7 içerisinde TUCBS temalarına ilişkin şemalarda yayınlanan standartlarla birebir uyumlu veritabanı tasarımları ve bu veritabanları üzerinde standart veri üretebilmeyi sağlayan kullanıma hazır sayısallaştırma kalemleri yer alır. Bu sayede projeler yayınlanmış TUCBS standartlarında kolaylıkla üretilebilirler.

 Video

Konuşan Netcad

Netcad 7, işlem adımlarında kullanıcısı ile konuşarak, bir sonraki adımda yapması gerekenler konusunda yönlendirmektedir.

 Video

 

Netsurf 7 & Planet 7

Netcad 7 ile birlikte Netsurf 7 ve Planet 7 de kullanıcılarımızla buluşacak.

Netsurf 7 ile sayısal arazi modeli oluşturma ve düzenleme süreçlerindeki yeniliklerle birlikte, hacim hesaplamalarında alternatif yöntemler de kullanılabilinecek.

Planet 7 ile her ölçekteki planlar 'Yeni Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği(2014)'ne tamamen uygun olarak oluşturulabilecek; eski sembolojideki planların yeni yönetmeliğe uygun planlara dönüşümü yalnızca tek bir işlemle otomatik olarak gerçekleşebilecek. Netcad 7'nin kartografik çizim yeteneği Planet 7 ile bir araya geldiğinde kartografik açıdan da son derece güçlü plan çıktıları alınabilecek.


 

Kolay, Hızlı ve Akıllı Veri Üretim Yapısı & Aranan Komutlara Anında Ulaşım !

Netcad GIS'de işlem gruplarının bir arada toplandığı kullanımı kolay dinamik şerit menüler yer alır, bu sayede proje sürecindeki tüm gereksinimlere kolaylıkla ulaşılır. Akıllı komut aramayapısı sayesinde, aranılan komutun birkaç harfini arama satırına yazarak aranan komutun şerit menü içerisindeki yeni konumuna anında ulaşılır.

Şerit menülerin akıllı yapısı sayesinde bir sonraki işlemde ne yapılacağına göre yakalama modları dinamik olarak devreye girer; bu sayede proje veri üretim işlemleri kolaylaşmış ve hızlanmış olur.

Şerit menüler ile senkronize çalışan her an aktif ve ilişkili kısa yolları kullanarak veri üretim hızınızı arttırabilirsiniz.

Sık kullanılan işlemler için düzenlenebilir kolay erişim menüsü yer alır.

Proje üretimini kolaylaştıran mevzuatlarla uyumlu hazır sayısallaştırma menüleri kullanabilir.

Grafik ve sözel ilişkileri anlık olarak yönetebilen gelişmiş sorgulama fonksiyonları da proje veri üretim ve yönetim süreçlerinde kullanılabilir.

 

Yeni Bütünleşik ve Kolay Tabaka Yönetim Yapısı ile CAD, GIS, Raster ve Referans Katmanlar Bir Arada !

Netcad GIS projede yer alan tüm CAD, GIS, raster ve diğer referans tabakalar, 'Katmanlar' altında her an göz önünde birbirleri ile ilişkili olarak yönetilebilirler.

'Katmanlar' altından seçilen tabakalar sürükle bırak yöntemi ile sıralandığında çizim sıraları da dinamik olarak düzenlenirler.

Seçilen tabakalar, ayrı bir proje olarak kaydedilebilir, e-mail eki olarak gönderilebilirler.

Projenin tamamı ya da içerisinden seçilen tabakalar tek bir komut ile Google Earth'e aktarılabilir.

 

 

 


Online Haritalar Tek Bİr Tıklama İle Projelerde Altlık Olarak Kullanılabilir !..

Online haritalar, WMS ve WFS bağlantılar anında altılık olarak kullanılabilirler. Örneğin projenizin altına Google uydu haritasını altlık olarak getirebilir. MEGSIS servislerinin sunduğu kadastro WMS ve WFS linkler de aynı proje üzerinde kullanabilir.

 

Gelişmiş Arama Yapısı ile Proje İçerisindeki Verilere, Pafta Lokasyonlarına, Kullanılmak İstenilen Sembol ve Bloklara Anında Ulaşım

Netcad GIS'in çok amaçlı yeni arama motoru sayesinde projelerdeki tüm detaylara, netcad komutlarına, pafta lokasyonlarına anında ulaşılabilir. Online veri kaynaklarının sağladığı veriler içerisinde de aramalar yapılarak bulunan veriler, projelerde kullanılabilir.

Projeler içerisinde aranan grafik ve sözel verilere, sembol ve bloklara, arama satırına yazılan tek bir kelime ile ulaşılabilir.

Komut arama özelliği ile tüm eski ve yeni Netcad komutlarının şerit menüler içerisindeki yeni konumunu anında görülebilir, istenilen komutlar arama penceresi üzerinden de kullanılabilir.

Geocoding aramaları yaparak Google, Yahoo vb. geocode sağlayıcılar içerisinden aramalar yapılabilir, aranılan lokasyonun koordinatlarına anında dinamik olarak proje üzerinde gidilebilir.

 


Şablon Projeler ile Proje Sürecinde Tekrar Eden İşlere Son !

Projeksiyon bilgilerinin tanımlanması, kullanılacak raster verilerin coğrafi referanslanması, düzenlenmesi, komşu rasterlar için aynı işlemlerin uygulanması, paftaların oluşturulması, gridlerin oluşturulması vs. gibi her proje için tekrar tekrar yapılarak vakit alan işlemlere Netcad GIS'in şablon proje yapısı sayesinde gerek kalmamaktadır. Netcad GIS içerisindeki hazır şablonlar ya da hazırladığınız yeni şablonlar da oluşturularak listeye eklenip kullanılabilirler.

 

Kurum Standartlarında Hazır Çıktı Şablonları ile Tek Bir Tıklama İle Otomatik Çıktılar !

Netcad GIS içerinde bulunan kurum standartlarında hazırlanmış hazır çıktı şablonları sayesinde boyutu, tasarımı, lejandı, kuzey oku, başlığı, kurum logosu, plan notu, metin bilgileri, projeksiyon, ölçek bilgileri vb. tüm detayları içeren çıktılar tek bir tıklama ile oluşturulabilir. İsterseniz kendi çıktı şablonlarınızı da oluşturup projelerinizde kullanabilirsiniz.

 

 


Zengin Format Desteği ve Veri Tabanı Bağımsızlık !

Netcad GIS’in sunduğu zengin format desteği ve veritabanı bağımsız çalışabilme esnekliği sayesinde her formattaki raster ve vektör veri ile doğrudan birlikte çalışabilir; tüm veri tabanı yönetim sistemleri de kullanılabilir.

Netcad GIS bu sayede verilerin ve farklı yazılımların birlikte çalışmasını mümkün hale getirir; Netcad ile GIS verileri, Oracle, SQL Server, IBM DB2 ya da PostGIS ‘de doğrudan kullanılabilir

 

Netcad Mimar ile İş Akış Modelleri !

Netcad GIS, 'Mimar' adında bir ‘model builder’ içeriyor.

Mimar’ın sunduğu hazır fonksiyonlar ile iş akış modelleri yaratılabilir, sunulan hazır analiz modelleri de tek bir tıklama ile kullanılabilir.

Mimar ile projelerinizde kullanacağınız overlay, tampon alan tanımlama, çok katmanlı değerlendirme, jeoistatistik, fonksiyonlar için uygun yer seçimi, yol orta hatlarının otomatik bulunması, hatalı geometrilerin bulunması..vb. basitten karmaşığa her model kolayca oluşturulabilir ve sonuca bu modellerle ulaşılabilir.

 

Uygulama Geliştirme Editörü

Yazılım geliştiriciler için Netcad GIS’in sunduğu esnek yapı ve hazır kod kütüphanesi ile istenilen tüm uygulamaları farklı yazılım dilleri kullanarak gerçekleştirilebilir ve Netcad içerisinde kullanılabilir.

 

Netstore

Netcad GIS'in sanal mağaza uygulaması ‘netstore’ ile ihtiyacınız olan ücretli ve ücretsiz uygulamalara Netcad içerisinden interaktif olarak ulaşılabilir ve indirilen uygulamalar anında kullanılabilir.

Netstore, netcad modüllerinin de ihtiyacınız olan kadarına daha küçük parçalar halinde sahip olabilmenizi de sağlar.

 

'Online Yardım İçerikleri', 'Uygulama Dokümanları' ve 'Nasıl Yapılır Videoları' ile Netcad GIS kullanmak ve öğrenmek çok kolay !

Her an her yerden ulaşabilecek online yardım içerikleri, nasıl yapılır videoları ve uygulama dokümanları sayesinde Netcad GIS kolaylıkla öğrenilebilir.

Netcad'in 7/24 ücretsiz teknik destek platformu olan netcadportal'i de Netcad GIS içerisinden kullanarak projede o anda yaşanan bir sorunu anında netcad teknik destek ekibine ileterek çözüme ulaşabilir. Merak edilen bir konuya ilişkin dokümanlara, daha önce sorulmuş sorulara ve verilen cevaplara da Netcad GIS içerisinden anında ulaşılabilir.

 

 

 

Teknik Videolar

Rapor Tasarımı, Sorgu Sonucu Özelleştirmesi, Dokümantasyon, Süreç Yönetimi, Doküman Arşivi, İşlem Günlükleri, Dil Desteği, Netigma Bilgi Kaynakları, Özel Sayfa Eklemek, Netigma Bileşeni Oluşturma, NCDN Tanıtımı, Sorgu Şablonları, Anasayfa Tasarımı konu başlıklarından oluşan çalışma örneklerini izleyebilirsiniz.

 

 

 

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları inceleyebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Netcad Forum'a giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!

 

Please only share your comments for this page. For unlimited technical support please visit NETCAD Forum 24/7.