Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETHYDRO

'NETHYDRO', su toplama alanlarını (havzaları) ve bu alanlara ait drenaj ağlarını oluşturan; yağış analizlerini tüm dağılım tiplerine göre gerçekleştiren; birim hidrograflara göre pik debileri ve farklı yıllara göre taşkın debilerini hesaplayarak akış kollarındaki taşkın riskli alanları analiz eden Netcad modülüdür.

Havzalar ve Drenaj Ağları Tek Bir İşlem ile Modellenir

NETHYDRO ile çalışma alanınızdaki havzaları ve akış kollarını modellemek için yalnızca sayısal arazi modeli yeterlidir.Tek bir işlem ile ana havzaları, havzaları, alt havzaları ve her bir havzayı oluşturan drenaj ağlarını modelleyebilirsiniz. Sayısal arazi modeli üzerinde seçilen bir noktaya göre de havza ve drenaj ağı modellemesi gerçekleştirilebilir.

NETHYDRO, sayısal arazi modeli üzerinde akışı engelleyen alanlardaki düzeltmeleri, D8 akım modeline göre akış yönlerini oluşturmayı ve her bir koldaki kümülatif akım değerlerini hesaplamayı otomatik olarak gerçekleştirir.

Sayısal arazi modeli üzerinde belirlenen noktaya göre de havza ve drenaj ağları modellenebilirler.

 Video


NETHYDRO

NETHYDRO

Havzalar ve Akış Kolları CBS Yapısında Oluşturulur; Taşkın Debisi Girdileri Otomatik Olarak Hesaplanırlar

Coğrafi Bİlgi Sistemleri (GIS) yapısında oluşturulan ana havza, havza, alt havza ve bu havzalara ait akış kolu katmanlarında taşkın debisi hesapları için gerekli tüm parametreleri de otomatik olarak hesaplanarak veri tabanındaki ilgili kolonlara yazılırlar.

Her bir havzanın alan büyüklüğü, ağırlık merkezi; her bir akış kolunun uzunluğu, harmonik eğim değeri, havzanın ağırlık merkezinden akış koluna olan iz düşümün mansap noktasına olan mesafe değerleri..vb. debi hesabına girdi olan parametreler, modelleme sırasında otomatik olarak hesaplanır ve taşkın debisi hesaplamalarında kullanılırlar.

 Video


'Yağış Analizleri' Tüm Dağılım Tiplerine Göre ve Yağış İstasyonlarının Gerçek Yağış Ölçüm Verileri ile Gerçekleştirilir

NETHYDRO, Devlet Meteoroloji İşleri'nin Türkiye'de kurduğu tüm yağış isitasyonlarının lokasyon ve en az 15 yıllık ölçüm bilgilerini sağlar. 'Yağış Analizleri'ni Simirnov-Kolmogorov testi ile otomatik olarak gerçekleştirir; taşkın debisi hesaplamalarında kullanılacak en uygun dağılım tipini de önerir.

24 saatlik yağış analizleri için istasyon verileri ile gerçekleştirilen yıllara göre yağış analiz sonuçları; otomatik hesaplanan 'Yağış Alanı Dağılım Katsayısı' ; havzaya en fazla etki eden istasyonun 'Pülüviyograf Katsayısı' ve 'Maksimize Faktör' değerleri 'Eğri Numarası' parametresi ile birlikte akış değerinin hesaplamalarında kullanılır.

NETHYDRO, havzanın üzerinde bulunduğu farklı yapıdaki hidrolojik toprak gruplarına göre 'Eğri Numarası' değerini de otomatik olarak hesaplar.

 Video


NETHYDRO

NETHYDRO

Birim Hidrografa Göre Pik Debi Hesaplamaları ve Yıllara Göre Taşkın Debi Hesaplamaları Otomatik Olarak Yapılır

Netyhdro, 'Mockus' , 'Snyder' , 'Rasyonel' , 'Sentetik' ve 'DSİ Sentetik' yöntemlerine göre birim hidrograf pik debi hesaplamalarını otomatik olarak gerçekleştirir; sonuçları seçilen hidrografın grafiğini de oluşturarak raporlar.

Bulunan birim hidrograf pik debi değeri, yağış hesaplamaları sonrası hesaplanan akış değeri ile çarpılarak yıllara göre 'Taşkın Debisi' hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirilir.

 Video


Taşkın Analizleri ile Taşkın Riskli Alanlar Sınırları ile Belirlenirler

NETHYDRO, hesaplanan taşkın debisine göre, analiz edilen alkış kolunda seçilen yıla göre gerçekleşebilecek taşkın sınırlarını belirler. 

Taşkın kesitleri verevli, dik ya da kullanıcı tanımlı olarak oluşturulabilir.

Taşkın debisine göre her bir enkesitteki taşkın sınırı Hecras kesit izleyicisi üzerinde dinamik olarak izlenebilir.

 Video


NETHYDRO

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları incelenebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Forum Netcad 'e giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!

İndirilebilir Dokümanlar

NETHYDRO Yardım

Teknik Videolar

NETHYDRO modülü ile ilgili işlem adımlarının nasıl yapıldığını gösteren teknik videoları buradan izleyebilirsiniz.

Başarı Hikayeleri

  • No content found for label(s) başarı,nethydro.