Skip to end of metadata
Go to start of metadata

'NETPRO', otoyollar, kent içi yollar, kent geçisleri, demiryolları, havaalanları, limanlar, barajlar, kaplama ve yol yenilenmesi, tüneller, alt geçit tasarımları ve hafriyat projelerinin tüm aşamaları ile oluşturulabilmesini sağlayan Netcad modülüdür. 

LandXML okuma ve yazma yeteneği;

DWG ve DGN formatlarındaki yol projeleri Netpro'ya, Netpro'dan da DWG ve DGN'e aktarılabilir.

DWG veya DGN formatlarında oluşturulan, herhangi bir aşamadaki tüm yol projeleri, yatay ve düşey güzergah, yüzey kesitleri, sayısal arazi modeli dahil olmak üzere tüm bilgileri ile tek bir işlem ile Netpro' ya aktarılarak proje sürecine kalınan aşamadan devam edilebilir. Aktarım işlemi sonrasında *.KTB, *.KSE vb. formatlardaki tüm dosyalar otomatik olarak oluşurlar. Aynı şekilde, Netpro ile oluşturulmuş olan tüm yol projeleri DWG ve DGN formatlarında açılarak projeye kalınan aşamadan itibaren devam edilebilir.

 Video
 Video

 

 

Proje dosyaları çeşitli ölçüm cihazlarına istenen formatlarda tek bir işlem ile aktarılabilir.

Oluşturulan projelere ait yatay, düşey ve kesit bilgileri, farklı ölçüm cihazlarının aktarılabilecek şekilde tek bir işlem ile dönüştürülebilir.

 Video

Güzergah tasarımları tamamen dinamik yapıdadır.

Yatay veya düşey güzergahlar üzerinde yapılan değişiklikler, işlem tamamlanmadan mouse hareketleri ile eş zamanlı olarak, anlık ve dinamik şekilde projeye yansımaktadır. Projenin herhangi bir aşamasında yatay ya da düşeyde yapılan geometrik değişiklik projedeki tüm değişkenleri dinamik olarak güncelleyecektir. Bu sayede yapılan değişikliğin nereyi, ne şekilde etkileyeceği görsel olarak takip edilerek projeler daha kontrollü şekilde tasarlanabilecektir.

 

 Video

 

Proje dosyaları anlık olarak kolayca yönetilebilir.

Projelerde oluşan *.KTB, *.KSE, *.KSP, *.PRJ, *.EKT vb.formatlı dosyalara herhangi bir editörü açmadan, proje ekranı üzerinden anlık olarak istenildiği an ulaşılabilir. Buradan dosyaların bağımlı olduğu ilgili editörler açılabilir, roller atababilir, relatif hale getirilebilir, proje dosyasından silinebilir veya dosyalar proje dosyası altına taşınabilir.

 Video

Sanat yapıları olması gereken boyutlarında projelendirilir ve KGM pozlarına göre otomatik olarak raporlanabilir.

Tüm standart menfez tipleri, mevzuatlarda istenen tüm boyutlarda kullanılabilir. Menfez metrajları standart tüm güncel pozlara göre otomatik olarak tek bir işlem oluşturulabilir. Kullanılan menfezlerde yapılacak herhangi bir değişiklik ile proje ekranındaki menfezler senkronize bir şekilde anlık olarak güncellenir.

 Video

Otokorkuluk aralıkları standartlara göre otomatik olarak bulanabilir ve tek bir işlemde raporlanabilir.

Otokorkuluk editörü ile tanımlanan dolgu yüksekliğine göre, otokorkuluk giriş-çıkış mesafeleri, otokorkuluklar arası minimum mesafe ve platform yüzeyine ait son noktadan itibaren yatay-düşey mesafe kontrolleri ile projede olası tüm aralıklar otomatik olarak hesaplanır. Bulunan değerler, rakortman aralıklarına ve tip kesitlere otomatik olarak yansımaktadır. Otomatik olarak hesaplanan tüm otokorkuluk aralıkları tek bir işlem ile standartlara uygun olarak raporlanabilir.

Tasarlanan tüm korkulukların tablosu alınabilir, şevli kotlu planda ve enkesit çıktılarına işlenebilir.

 Video

Geliştirilmiş seçenekler ile olası tüm duvar tipleri dinamik olarak tasarlanabilir.

Standartlarda istenen betonarme iksa, betornarme istinat, toprakarme, harçlı istinat, harçlı iksa duvarları ve banketaltı duvar tipleri otomatik olarak oluşturulabilir. Duvar tanımları oluşturulurken, işlem sırasında dinamik yapıda oluşacak olan duvar takip edilebilir. Her bir duvar tipinde duvar kalınlığı, duvar yüksekliği, temel derinliği, iksa üzeri şev tanımı otomatik olarak hesaplanabilir veya kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir.

 Video

Enkesit çıktıları çok daha kolay bir şekilde tüm parametreleri ile otomatik olarak tasarlanabilir.

Enkesit çıktıları, şablon olarak seçilen çizim dosyası üzerinden, antetler, imza sirküleri, hacim, enkesit mesafeleri, kot farkları gibi istenen tüm bilgileri ile otomatik olarak kolayca alınabilir. Şablon seçilen çizim dosyası kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir.

 Video

Platform tanımları için değişken kurallara bağlı kod üretilebilir.

Tip Kesit Editöründe yüzey üretirken, herhangi bir değişkeni veya kodu kullanarak istenen aralıklarda yeni platform (kod) üretebilirsiniz.


 

 Video
 

Yeni Kot Taşıma Editörü

Kavşak projelerinde serbest dever editöründeki değerler kullanılarak iki obje (güzergah) arasında kot taşımaları hızla ve kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

 Koridor Analizi

Netpro 8 ile Koridor Analizi modülü Netpro içerisinde de yer almaktadır.

'KORİDOR ANALİZİ', İstenen boyuna ve yanal eğimlerde, yasak alanlar ve/veya maliyetleri etkileyecek kriter alanlar üzerinden en uygun güzergahları bulan ve bu güzergahlar üzerinden, maliyet analizi ile karşılaştırma yaparak raporlayan analiz işlemidir. İstenirse tünel, köprü ve viyadükler gibi güzergahın geçmesi gereken veriler de tanımlanabilmektedir.


 

 Kurp çakışmaları tamamen kontrol altındadır.

Aashto parametrelerine göre proje hızı kullanarak atanan yarıçaplar sonrası ortaya çıkabilecek kurp çakışmalarını, hesap sırasında otomatik olarak ortadan kaldırabilirsiniz.


 

Şevli kotlu plan çıktılarında dolgu ve yarma aralıklarının tematik gösterimi

Şevli kotlu plan çıktılarında, yarma ve dolgu çizgilerinin otomatik olarak renklendirilmesi sağlanmıştır.

 

'NETPRO', otoyollar, kent içi yollar, kent geçisleri, demiryolları, havaalanları, limanlar, barajlar, kaplama ve yol yenilenmesi, tüneller, alt geçit tasarımları ve hafriyat projelerinin tüm aşamaları ile oluşturulabilmesini sağlayan Netcad modülüdür. 

AASHTO ve TCK standartlarında otomatik kurp yarıçapı ve dever uygulaması yapılabilir.

Geliştirilmiş 'Güzergah Editörü' ile AASHTO ve TCK standartlarında uygun yatay güzergah tayini, otomatik kurp yarıçapı atama ve otomatik dever uygulama işlemleri yapılabilir. AASHTO parametrelerinde ve yatay düşey uyumu kontrolleri yapılabilir.

NETPRO

 NETPRO

Arazi modeli ve diğer pek çok veri üzerinden enkesitler alınabilir.

Arazi modelinin yanı sıra noktalar, çizgiler, diğer vektör obje tipleri ve yükseklik barındıran raster verilerden plankote noktası okunabilir.

3 boyutlu enkesit bazlı otomatik düşey güzergah tanımlanabilir.

Klasik düşey güzergah tanımlama yöntemlerinin yanısıra, 3 boyutlu enkesit bazlı otomatik düşey güzergah tanımlama işlemi yapabilir ve bu güzergah üzerinde parabolik ve dairesel düşey kurplar uygulanabilir.

NETPRO

NETPRO

Tip kesit editörü ile ihtiyacınız olan bütün kesit tiplerini tasarlanabilir.

Yatay-düşey mesafe, eğim, açı gibi temel tasarım araçlarının yanında serbest nokta tanımlarını da kullanarak ihtiyacınız olan bütün kesitler tanımlanabilir. Yol, kanal, baraj, tünel gibi kesitleri gerek tip kesit editörünün tasarım araçları ile gerekse “Ekrandan Nesne Al” özelliği ile kolaylıkla tanımlanabilir.

Görsel enkesit İzleyici ile üretilen bütün kesitler istenen parametrelerde görüntülenebilir.

Görsel enkesit izleyici ile, modelden oluşturulan kesitler ve tip kesit editörü ile tanımlanan kesitler kolaylıkla gözlemlenebilir.

NETPRO

NETPRO

Bütün detay kesit işlemleri Kesit Editörü ile tek bir editörden tanımlanabilir.

Kesit Editörü ile sıyırma kazısı, diş kazısı, kafa hendeği, topuk hendeği gibi detay kesit işlemleri otomatik olarak yapılabilir ve bu kesitlerle ilgili raporlar alınabilir.

İki veya daha fazla kesit arasından hacim hesabı yapılabilir.

Hacim hesap sihirbazı özelliği ile iki kesit arasında kalan veya ikiden fazla kesit arasında kalan alanlar kolaylıkla hesaplanabilir. Bir km aralığında birden fazla alan farklı kolonlara aktarılarak hacim hesabı yapılabilir.

NETPRO

NETPRO

Otomatik brükner dengelemesi ve çizimi yapılabilir ve raporlar alınabilir.

Otomatik brükner dengelemesi işlemi ile bütün toprak işleri planlaması gerçekleştirilebilir. Yapılan dengelemeye göre hafriyat ve paralı taşıma metraj cetveli, brükner özeti gibi raporlar alınabilir.

Otomatik metrajlar ile birçok metraj hızlıca alınabilir.

Hendekler, duvarlar, reglaj, sanat yapıları, tahkimatlar, kenar ve kamulaştırma taşları gibi yapıların ve trafik işaretlerinin metraj ve listeleri kolaylıkla alınabilir.

NETPRO

NETPRO

Karayolları standartlarına uygun enkesit çıktıları alınabilir.

Karayolları standartlarına uygun enkesit çizimi gerçekleştirilebilir. Bu enkesitler üzerine hacim, şev kazık kot ve eksene olan mesafeleri gibi değerler otomatik olarak yerleştirilebilir.

Küçük sanat yapıları otomatik olarak uygulanabilir ve metraj raporu alınabilir.

Kutu menfez, tarımsal alt geçit gibi küçük sanat yapıları enkesit, plan ve profil üzerine otomatik olarak yerleştirilebilir ve sanat yapıları ile ilgili raporlar kolaylıkla alınabilir.

NETPRO

NETPRO

Plan, profil, kesitler ve 3 boyutlu görünüm aynı anda görüntülenebilir ve plan veya profil üzerinde yapılan değişikliklerin diğer bütün dosyalara otomatik olarak uygulanması sağlanabilir.

Senkronize görünüm özelliği ile, plan, profil, kesitler ve 3 boyutlu görünüm aynı anda ekranda görüntülenebilir ve plan üzerinde yapılan değişiklerin profil, kesitler ve 3 boyut dosyasına otomatik olarak işlemesi sağlanabilir.

Şevli kotlu plan çizimi, profil çizimi ve paftalama işlemleri otomatik olarak yapılabilir.

Karayolları standartlarına uygun ve birçok değeri kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilen şevli kotlu plan çizimi ve profil çizimi yapılabilir. Üretilen plan ve profil otomatik olarak paftalanabilir.

Kavşak tasarımı, amaca yönelik araçlar ile kolaylıkla yapılabilir.

Kavşak kollarında kot taşıma işlemleri, otomatik profil çizimi işlemleri ile kavşak tasarımları yapılabilir.

Bitmiş yolun TIN modeli üretilebilir ve mevcut modele entegre edilebilir.

Projelendirme süreci tamamlanan yolun TIN modeli üretebilir ve bu model mevcut arazi ile birleştirilerek son durma ilişkin model üretilebilir.

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları incelenebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Forum Netcad 'e giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!

İndirilebilir Dokümanlar

NETPRO yardım (PDF)

Teknik Videolar

NETPRO 7 ile proje dosyası oluşturma, yatay ve düşey güzergahın belirlenmesi, arazi enkesitlerinin oluşturulması, rakortman ve düşey sapma değerlerinin girilmesi, tip kesit tasarımı, sıyırma ve diş kazısı gibi detay kesit işlemleri, kübaj hesapları, brükner dengelemesi ve proje paftalarının oluşturulması gibi işlem adımlarının nasıl yapıldığını gösteren teknik videoları buradan izleyebilirsiniz.