Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETTOP

'NETTOP', miras ve diğer nedenlerle bölünmüş ve işletme verimliliğini kaybetmemiş alanlarda yapılan arazi toplulaştırması şeklindeki arsa düzenleme işlemlerinin, özel parselasyon ve dağıtım sorunlarına, mevzuatlarla uyumlu olarak çözüm getiren Netcad modülüdür. Arazi toplulaştırma süreçlerinin mülakat aşamasından askı cetvellerine kadar olan tüm proje gereksinimlerini karşılar.

Sosyal Etüd raporları otomatik olarak alınmaktadır.

Sosyal Etüd raporları TRGM şartnamelerinin gerektirdiği standartlarda tam otomatik yapıda alınabilmektedir.

Projelerin büyüklüğüne göre günlerce sürebilen ve her arazi toplulaştırma projesi için hazırlanması zorunlu olan  sosyal etüd raporları tek bir işlemle, üstelik tablo tablo değil, tüm tabloların ilgili bölüm altında yer aldığı hazır bir rapor olarak dakikalar içerisinde oluşturulabilmektedir. 

NETTOP

NETTOP

Endeks haritaları TRGM teknik talimatnamesine tam uyumlu yapıda otomatik olarak oluşturulabilmektedir.

Toplulaştırma projelerinde yapılması zorunlu olan ve yapılması bir hayli zaman alan endeks haritaları NETTOP ile tek bir işlem adımı ile oluşturularak endeks alanları hesaplatılır.

Projedeki hatalı geometrileri de bulup raporlayarak endeks alanlarının otomatik olarak oluşturulabilmesine imkan tanır

Kadastro sözel verilerinin otomatik olarak projeye aktarımı sağlanmaktadır.

Tapu sözel verilerinin kadastro müdürlüklerinin sağladığı “*.xml, *.mdb, *.xls” formatlarında toplu olarak projeye aktarımı gerçekleştirilebilir,

Tapu verileri için veri girişleri toplu olarak gerçekleştirilebilir ve pay kontrolü otomatik olarak yapılabilir,

Kadastro kayıtları için düzenlemeye girmeyen alanları grafik çizimlerden aktarılabilir,

Eski ve yeni tapu verileri karşılaştırılabilir, sonuçlar raporlanır,

Pafta numaraları grafikten otomatik alınarak, sözel kayıtlara otomatik yazılır,

Kadastro ve blok parsel malik isimlerinin ‘Baba Adı’, ‘İşletme Numarası’ ve ‘Hisse’ seçenekleri ile grafik ekrana yazdırılabilir,

Varis bilgi girişleri yapılabilir,

NETTOP

NETTOP

Endeks hesaplamaları ve endeks haritalarının oluşturulması

Proje sahasına ilişkin endeks hesaplamaları ve bu hesaplamalar sonucu oluşan endeks haritaları Netcad 7.0 GIS' in gelişmiş GIS yetenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir,

Değer sayısı hesaplarında istenildiği kadar katman kullanabilme imkanı ve kullanılan katmanlara ağırlık verebilme imkanı vardır,

Kadastro parsellerinin ve blokların endeks değerleri hesaplanabilir,

DOP(Düzenleme Ortaklık Payı) işlemleri

Otomatik zayiat oranı hesabı yapılabilir,

Detaylı zayiat hesap şablonu ile zaiyat raporları alınabilir,

NETTOP

NETTOP

Blokların oluşturulması

Blok planlarının tasarımı gerçekleştirilebilir,

Blok endeks değerleri güncelleme raporu alınabilir,

Blok kayıtları grafik ve sözel editörler yardımı ile gerçekleştirilebilir,

Mülakat işlemleri

Mülakatlara ve diğer konumsal kriterlere göre otomatik dağıtım yapılabilir ve yapılan dağıtım sonrası başarının ölçülmesi sağlanır,

‘Sabit Tesisler’ grafik objelerden projeye otomatik ve manuel olarak aktarılırlar,

Otomatik mülakatlar sonrası hazır foırmlardan mülakat form çıktıları alınabilir,

Mülakat sonuçlarının grafik veri üzerinden dinamik ve manuel olarak girilebilir,

NETTOP

NETTOP

Dağıtım işlemleri

Dağıtım sırasında veya istenilen zamanda blok nereden gelmiş, hisse nereye gitmiş gibi sorgulamalar yapılabilir,

Parsel değer sayısı bazlı manuel, otomatik ve grafik dağıtım yapılabilir,

Kadastro parsellerinin hisseli dağıtımı gerçekleştirilebilir,

Bloğa göre otomatik dağıtım yapılabilir,

Tercihlere göre otomatik dağıtım yapılabilir,

Dağıtım işlemleri manuel ve grafikle etkileşimli olarak da gerçekleştirilebilir,

Yeni parsel oluşturma

Oluşan blok parsellerinin değer sayılarına göre alanlarının otomatik hesabı (istenilen değer sayısına göre ifraz) yapılabilir,

Otomatik blok içi parselasyon ve parsel numaralama, birleştirme ve bölme işlemleri gerçekleştirilebilir,

Blok içi tahsislerde belirli bir sınırda dengeleme yapılabilir,

Yeni durumdaki işletmelerin tahsislerinin aynı blok içerisinde bölünebilmesi mümkündür,

Grafik parseller sözel editörlerden sorgulanabilir,

Otomatik ifraz işlemleri gerçekleştirilebilir,

Endekslere göre ifraz işlemi yapılabilir,

NETTOP

NETTOP

AT raporlarının hazırlanması

‘Çaplı Yer Teslim Tutanağı' parsel ekran görüntüleri ile raporlanabilir,

Kullanıcı tanımlı AT raporları mevzuatlarla uyumlu olarak alınabilir,

Parsel alt birim değer sayısı hesap raporu alınabilir,

Klasik toplulaştırma raporlarının tamamı oluşturulabilir,

Çıktı işlemleri

Toplulaştırma ile birlikte çalışan diğer uygulamalar ile ölçü krokisi, arazi modelleri vb. işlemler yapılabilir,

TAKBİS’e uygun tescil verileri otomatik olarak oluşturulur,

Ayırma Çapı’nın kolaylıkla alınabilmesi sağlanmıştır,

Mevzuatlara ygun paftalama ve çıktı işlemleri gerçekleştirilebilir,

Çıktı şablonu ile çıktı alınabilir,

Kullanıma hazır TRGM, İl Özel İdare, DSİ rapor çıktıları oluşturulabilir,

Projenin Google Earth’ e aktarılabilir,

Google Maps ve Bingmap üzerinden proje gösterimi sağlanabilir.

NETTOP

Teknik Videolar

NETTOP modülü ile proje dosyası oluşturma, kadastro ve tapu verilerinin projeye aktarılması, endeks haritalarının oluşturulması ve parsel/blok değer sayılarının hesaplanması, blok tasarımı ve dağıtım işlemlerinin yürütülmesi ile AT raporlarının hazırlanması gibi işlem adımlarının nasıl yapıldığını gösteren teknik videoları buradan izleyebilirsiniz.

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları inceleyebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Forum Netcad 'e giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!