Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PLANET

'PLANET', Şehir ve Bölge Planlama disiplini uygulamalarında kullanılan imar planlarının çizimi, plan revizyonlarının veya değişikliklerinin yapılabilmesine yönelik olarak hazırlanmış planlama çözümüdür.

'Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği 2014' ile Tam Uyumlu Planlar

Planet ile tüm ölçeklerdeki planlar 14.06.2014 tarih ve 29030 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne tam uyumlu olarak tüm aşamaları ile gerçekleştirir. Yeni mevzuattaki tüm yeni hat tipleri, semboller ve planlama sembolojisi kullanıma hazır olarak yer alır.

Planet içerisinde her ölçekteki planlar için hazır proje şablonları bulunur. Seçilen planlama ölçeğine göre uygun hat tipleri, semboloji ve hazır sayısallaştırma kalemleri otomatik olarak projeye yüklenirler. Bu hazır yapı kullanılarak kolaylıkla oluşturulan şehir planları, yeni Mekasal Planlama Yapım Yönetmeliği'ne tam uyumlu olarak oluşurlar.

 Video

PLANET

PLANET

Eski Planlar Tek Bir İşlem ile 'Mekansal Planlama Yapım Yönetmeliği 2014'e Uygun Yapıya Dönüşürler

Planet, eski yönetmeliğine göre hazırlanmış planları tek bir işlem ile 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014' ile uyumlu hale getirir; bu süreçte tüm hattipleri, sembolojiler ve plan fonksiyon taramaları yeni yönetmeliğe göre yenilenirler.

Dönüşmesi istenilen eski plan için yeni yönetmeliğe uygun ölçekli şablonu seç ve dönüştür demek yeterli olur, Planet'in bu sihirli dokunuşu ile eski planlar yeni yapıya anında kolaylıkla dönüştürülmüş olurlar.

 Video

'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014'e Uygun Plan Hesap ve Kontrol Fonksiyonları 

Planet içerisinde 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014' ile tam uyumlu akıllı nesneler yer alır; bu akıllı nesneler planların her aşamasını kontrol altında tutarlar ve mevzuatlarla uyumlu akıllı planlar olmasını sağlar.

Planet ile projeksiyon yılına göre nüfus hesaplamaları, alan dağılımları, donatı hesaplamaları; mevzuata göre kentsel donatıların yeterlilik kontrolleri; verilen yapılaşma koşullarına göre yoğunluk ve DOP/KOP hesaplamaları tam otomatik olarak gerçekleştirilir.

 Video

PLANET

Üç Boyutlu Plan Simulasyonu

Planet ile yapılan kent planları tek bir işlem ile üç boyutlu ortamda simule edilebilirler. Akıllı simülasyon yeteneği sayesinde plan üzerinde verilmiş yapılaşma kararlarına göre  kent simülasyonları dinamik olarak gerçekleşir. Yol aksları plan genişlikleri de dikkate alınarak kazı dolgular otomatize edilerek oluşur, binalar, yeşil alanlar, kent mobilyaları ve simülasyonu tamamlayıcı tüm kent içi elemanlar simülasyon sonucuna yansır; bu sayede plan düzleminde verilen kararların yapılaşma öncesi gerçekte nasıl bir kent oluşturacağı da önceden üç boyutlu ortamda görülebilir.

 Video

Plan Şablonları

2014 yılı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ nde tanımlanan 4 ölçek plan için; Uygulama İmar Plan Çizim Şablonu, Nazım İmar Plan Çizim Şablonu, Çevre Düzeni Planı Çizim Şablonu, Mekansal Strateji Planı Çizim Şablonu hazırlanmıştır.

Bu hazır çizim şablonu ile plancı yeni yönetmelikteki, yeni tanımlara sürekli bakmaya ihtiyaç duymadan, hazır gelen çizim menüleri, ilgili ölçeğe uygun seçilmiş hazır sembol kütüphanesi ve hattipleri ile doğru ve hızlı bir şekilde sayısal plan üretebilecektir.

PLANET

PLANET

Plancının Rapidosu: Sayısallaştırma Menüsü

Uygulama İmar Planı, Nazım İmar Planı, Çevre Düzeni Planı ve Mekansal Strateji Planı için ayrı ayrı hazırlanmış bu çizim araçlarında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ekindeki lejandta belirtilen tüm katmanlar ana kategorisine göre gruplanarak istenilen obje çizimine kolay erişim hedeflenmiştir. Bu sayede plancı, yeni mevzuattaki RGB renk kodu, tarama özellikleri, çizgi tipi tanımı, sembol gösterimi gibi tanımları ezberlemek zorunda kalmadan sadece çizmek istediği katmana ilişkin başlığı seçerek işlem yapabilecektir.

Örneğin; Seçilen kategori içindeki alt kullanımın özelliklerine girildiğinde uygun tabak ismi, hattipi, rengi, taraması, sembolü, obje tipi önceden tanımlanmış olduğu için kullanıcıya sadece bu hazır tanımla çizim yapmak kalmaktadır.

Yenilenen Hattipi ve Sembol Kütüphaneleri

Mevcut kütüphanelerin yanı sıra 4 yeni plan ölçeği için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ ne uygun hattipleri Kartografik Çizim mantığıyla hazırlanmış ve netcade eklenmiştir.

Yeni hattiplerinin Kartografik Görünümde hazırlanmasının en büyük özelliği mevzuattaki kalınlık ve birden fazla renk içeren tanımlara birebir uygun hazırlanmış olmasıdır. Plancıya, sadece uygun ölçekteki hattipinin seçilerek çizilmesi kalmaktadır.

PLANET

PLANET

Mevzuata Göre Plan Dönüştürme Aracı

Planet, Plan Dönüştür işlemi, eski planlarınızı yeni mevzuata uygun tanımlara otomatik dönüşümünü sağlamaktadır.

Mevzuat Uyumlu Lejand Kütüphanesi

Planet kullanarak ürettiğiniz yeni yönetmeliğe uygun çizimlerinize Lejand akıllı objesini eklediğinizde, planınız lejandıyla hazır olacaktır. 

 Lejand yeni mevzuatta tanımlı ana başlık ve alt kullanım isimlerine birebir uygun olarak hazırlanmıştır.

PLANET

PLANET

Akıllı Hesaplar

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ nde belirtilen donatı alan katsayılarına göre yenilenen Donatı Kontrol Hesap aracı ile, tek tuşla plandaki eksik ve fazla donatılar isim ve miktarlarıyla hesaplanabilecek, ekran ve/veya excel ortamında raporlanabilecektir.

Çizim Şablonları 

Planın arazi tespitlerinden başlayıp onay ile sonlanacak olan son aşamasında plan çıktıları önem taşımaktadır. Planet ile plan çıktılarının okunabilir, değerlendirilebilir olması adına yeni geliştirilen çizim şablonları ile desteklenmektedir.

İnteraktif Lejandı, Ölçek Barı, Plan Bilgi Kartı, Anteti ve Kuzey Oku’ yla Planlar Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun istenilen ölçekte hazır şablonlar ile baskıya verilebilmektedir.

PLANET

İşlev GrubuModül AdıAçıklama 

Arazi Modeli Oluşturma

Arazi Modelleme

Nokta ve çizgi detaylardan yükseklik verilerinin kullanılarak arazi modelinin üretilmesini sağlayan modüldür. Planet hazır arazi modellerini kullanabilmektedir. Yenilerinin üretilebilmesi için bu uygulama gerekir.

ARAZI MODELLEME

Arazi Analizleri

Analist

Eğim, yön, yükseklik, rölyef analizleri Netcad ile birlikte yeniden yazılmış ve son derece gelişmiş bir araç haline gelmiştir. Arazi analizleri için Analist lisansı alınmalıdır, bu uygulamalar Planet lisansı içerisinde bulunmamaktadır.

ANALIST

 

3D Simulasyon

3D+

3D+ lisansı var ise Planet içinde 3D Simülasyon opsiyonu gelmektedir. Planet’in ürettiği 3D Şehir Planının görüntülenmesi için gereken uygulamadır.

Diğer Planlama Bileşenleri / 3D Simülasyon

 

Stp Pafta Editörü

Hesap.PFT

Hesap modülü içinde paftalama gelmektedir. Hesap modülüne sahip olmayan Planet kullanıcıları isteklerine göre HESAP veya HESAP.PFT'yi Netstore üzerinden ücretsiz olarak indirebilirler.

Stp Pafta Editorü

 

Karo Oluşturucu

Karo Oluşturucu

Planet lisansı ile gelir, kullanıcının karolanmış raster veri üretmesini sağlar. Karolar Netcad ve Netgis Server tarafından kullanılır.

Karo Oluşturucu

 

Planet Semboloji Kütüphaneleri

Netstore üzerinden otomatik yüklenir

Planet tarafından üretilen CO (Akıllı Objeler), bulunan plan verileri başka bir bilgisayarda Planet olmayan bir Netcad tarafından açıldığında; Netstore 'dan otomatik olarak indirilirler. Bu işlem kere yapıldığında, tekrar yapılması gerekmez. Planet Akıllı Sembolleri Netcad'in yeni sürümünden önceki Netcad’lerde görüntülenmezler.

Semboller

 

Teknik Videolar

PLANET modülü ile ilgili teknik videoları buradan izleyebilirsiniz.

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları incelenebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Forum Netcad ' e giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!