Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Parsel Profili

Icon

Projeye ait tüm parsellerin profilini çıkartmaya yarayan işlemdir. İşleme girildiğinde Profil Parametreleri penceresi ekrana gelen  gelecektir.

Bu pencereden gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra açılan PROFIL.NCZ dosyası, proje ekranı üzerinde profilin alınacağı yer gösterilerek, parsel profili al işlemi tamamlanır.

 

 

 

  • No labels