Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sentez | Arazi Sentezi

Icon
  • Kent planlaması için öngörülen bir alanın topoğrafyası; yer seçimini etkileyebilecek en önemli parametredir. Örneğin bazı yüksek yapıların alçak kotlara, bazı alçak yapılarında yüksek kotlara inşa edilmesi zorunluluğu vardır.
  • Topoğrafya; bir alanın eğim özelliklerini de belirleyeceği için, yol inşaatı, tünel ya da köprülü geçit gibi ulaşım planlamalarını da kontrol eden bir parametredir.
  • İklim koşulları, jeolojik ve hidrojeolojik koşullarla birlikte değerlendirildiğinde topoğrafya, yer kayması, heyelan gibi jeolojik süreçlerin oluşumunu da belirleyen bir kriter olarak, kent planlamasında yer alacak yerleşim, ulaşım, sanayi, atık alanları, rekreasyon alanları gibi öğeler için yapılacak olan yer seçimini de önemli oranda etkilemektedir.
Icon

Plan alanına ait yükseklik verisi ile Yükseklik - Eğim - Bakı verileri kullanarak arazi sentezi yapılmakta ve tematik haritaları ağırlıklı puanlama yöntemi ile oluşturulabilmektedir.

Arazi Sentezi

Icon

Yükseklik - Eğim ve Bakı değerleri arazi sentezi (Arazi Sentezi İş Akış Dosyası) sonucunda 3 sınıf tanımlanarak tematik harita oluşturulmuştur.

Sonuç Haritası

Icon

 

 

 

  • No labels