Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Silme

Silme İşlemleri Temel olarak 2 işlemden oluşmaktadır.

  • Aktif/Pasif;  Tamamen silinmesi istenmeyen objeler için Pasif yap işlemi kullanılır. Uygula ile seçilen obje/objeler pasife çevrilir.

  • Sil;  Veritabanından silinmek istenen kayıtlar için bu başlık kullanılır. Aktif/Pasif olma durumuna göre Uygula ile seçilen obje/objeler Veritabanından silinir.  

Bölge belirle ile birden fazla obje toplu olarak silinebilir.

  • No labels

Anonymous