Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Some Bilgileri

Icon
Kanal, yol ve ENH projeleri için güzergah some bilgilerinin girildiği bölümdür.

Farklı şekillerde girişler yapılabilir. Klotoid tanımı yapılmış olan güzergah bilgileri de buradan tanımlanabilir ya da daha önce tanımlanmış olan güzergah dosyası açılarak yüklenebilir.

İşlemlerAçıklama
EkleKullanıcı tanımlı koordinat, yarıçap ve spiral bilgileri girilerek some ekleme işlemidir. Yarıçap; Birinci ve sonuncu some hariç arada kalan somelere tanımlanır. Kurp yarıçap değeridir. Spiral Bilgileri; Klotoid olan güzergahlarda giriş ve çıkış değerleri buradan verilir.
Silİstenilen someler silinebilir. Öncelikle silinmek istenen someler editörde seçilmelidir. Ctrl ya da shift tuşlarına basılarak 1'den fazla some seçimi yapılabilir. Daha sonra editör üzerinde fare sağ tuşa basılması ile çıkan menüden "Sil" işlemi seçilmelidir
DüzenleEditördeki somelerde herhangi bir değişiklik olduğunda "Düzenle" işlemi uygulanabilir. Bunun için düzenleme yapılacak some üzerinde fare sağ tuşa basılması ile çıkan menüden "Düzenle" işlemine girilir ve çıkan some değerleri dialoğundan gerekli değişiklikler yapılır.
Ekrandan GüncelleMevcut some koordinatlarında ekrandan seçim yaparak değişiklik yapmak için kullanılır. Editörde istenilen some üzerinde fare sağ tuşa basılması ile çıkan menüden "Ekrandan Güncelle" işlemi seçilir, ekrana gidilir ve somenin yeni yeri gösterilir. Proje Parametreleri/Plan bölümünde "Otomatik Plan Çiz" fonksiyonu seçili ise değişiklik yapıldığı anda plan çizimi güncellenir.
Grafikten EkleEditörde herhangi bir yere ya da araya yeni bir some eklemek için kullanılır. Editörde ilgili some seçilir ve fare sağ tuşa basılması ile çıkan menüden " Grafikten Ekle" işlemine basılır. Ekranda yeni some seçilir. İşlem sonunda seçilen someden bir sonraki noktaya some eklenmiş olacaktır.
Grafik Objelerden GüzergahEkranda güzergah eksenini oluşturan doğru, yay ve spirallerden some değerleri okutulur. İşleme girildiğinde grafik ekrana dönülür. Fare ile güzergahı oluşturan objeler sıra ile gösterilir. Gösterme işi bittikten sonra fare sağ tuşuna basıldığında some değerleri editöre aktarılmış olacaktır. İşlemden sonra some numaraları istenirse değiştirilebilir ve yarıçap değeri verilir.
Başlangıç KilometresiTanımı yapılacak olan güzergahın başlangıç kilometresi verilir. Kamulaştırma yapılacak olan güzergahın bölünmüş olması durumunda ya da işin alındığı kilometre başlangıcının verilmesi durumunda kullanılır.
Some Koordinatları GüncelleProje ve güzergah some koordinatlarının farklı olduğu durumlarda grafik some bilgilerini güzergah dosyası içerisinde güncelleyen işlemdir. Projeksiyon farklılıklarını gidermede kullanılır.
Some TablosuSome bilgilerinin projeye yapıştırılması ya da çıktısının alınması için yapılan işlemdir. Güzergah İşlemleri/Some Tablosu işlemi seçildiğinde gelen aşağıdaki dialoga tablo başlıkları yazılır. Tamam ile çıkıldığında farenin ucuna gelen tablo ekrana yapıştırılır.

Aplikasyon Tablosu

Some bilgilerinin değerlerini gösteren tablodur. Some koordinatları, başlangıç ve bitiş değerleri, klotoid değerleri, kurp bilgileri, çap bilgileri gibi değerler içerir. Güzergah İşlemleri/Aplikasyon Tablosu işlemi seçildiğinde farenin ucuna gelen tablo uygun yere yerleştirilir ve çıktısı alınır.
Toplu Bilgi GirişiToplu olarak somelere yarıçap vermek için kullanılır. İşleme girildiğinde filtre ile ya da ctrl tuşları ile somelerin seçimi yapılabilir.

Projeksiyon Farklılıklarında Some Bilgilerinin Güncellenmesi

Icon

Güzergah (KTB) ve proje dosyasının projeksiyonları farklı olduğu durumlarda some bilgileri editöründe sağ tuş işlemlerinde Some Koordinatlarını Güncelle ile güzergah dosyasında bulunan some koordinatları güncellenir.

  • No labels