Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Servis Adi: NCDD.NCDDSERVICES
Modul Adi: NETGIS SERVER
Servis Tipi:
Servis Bagimliligi:
Servis Önceligi:
Servis Tanimi: XML deki "METHOD" parametresi GETXSL ise verilen dataset ve görüntü adi için veri sözlügü tarafindan olusturulan XSL'i döndürür ya da GETTABLES ise veri sözlügünde bulunan tablolar ve görüntüleri ile ilgili bilgileri döndürür.
Servis Sonucu: ilgili XSL metni ya da tablo ve görüntü bilgilerini içeren XML metni

  • Örnek:

Veri Hazirlama:

  • Örnek:

     Expand source
  • No labels