Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETGIS Server API'leri

Icon

Yazılımlarımızın API yazılım kütüphanelerin de yer alan sınıfları, methodları ve bazı örnek kodları içerir. API'ler yazılımın versiyonuna göre değişebilir. Netcad geriye yönelik uyum için elinden geleni yapar ama bunu garanti edemez.