Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scheduler Server

Scheduler

Icon

İstenilen tarihte istenilen xml paketi ile istenilen adrese dönüş yapan zamanlanmış görev servisidir.

Örnek Kullanım

Geliştirme Ortamı

Icon

 

Dokümanlar

Icon