Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spatial to NCZ

Icon

Veritabanı kolonlarında ki değerlerin, Spatial Objenin Z, kalınlık veya çizgi kalınlığı değerlerine atanması ve veritabanı objesinin ncz objesi olarak projeye eklenmesi.

Makroyu indirmek için: SPATIAL2NCZ_V02.NVB

SPATIAL2NCZ_V02.NVB