Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt

Veritabanı ExcerptİVTYS’lerinin kullanımı konularında pratik bilgilerin anlatıldığı doküman ve videoların yer aldığı bölümdür.