Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Image Added

Excerpt
hiddentrue

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri  MAKS Sistemi Entegrasyon Uygulaması

panel
Localtab Group
borderStyle
Localtab
dashed
titleGenel Bakış
activetrue
Section
Ncspot

KEOS.MAKSService, Numarataj verilerinin e-devlet standartlarına uygun olarak paylaşımını sağlar.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ)’nin yürütmüş olduğu Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışmaları ile entegrasyon sağlayan servis ve bu servise bağlı bileşenlerden oluşur. MAKSService ile

NVİ ile

yetkili idareler, ürettikleri adres/numarataj verilerini MAKS’a pratik bir şekilde gönderebilirler. Netcad ortamında

yapılan

hazırlanan ve günlük olarak güncellenen mahalle, yol, kapı

numası

numarası,

yapı

bina gibi bilgiler idarenin coğrafi veritabanında oluşturulduğu an MAKS’a gönderilerek entegrasyon ile anlık senkronizasyon sağlanır. İdareler, kendi veritabanlarında bulunan veri üzerinde analiz, raporlama, vatandaşa

yayınlama gibi işlemleri yapmaya devam ederlerken

kentrehberi gibi uygulamalar ile paylaşım yapmanın yanı sıra MAKS’ın istediği verileri kendilerine sağlamış olurlar.

MAKS’ın sunduğu WMS, WFS servislerini işlemlerinde altlık olarak kullanabilir, MAKS’ta bulunan tüm veriyi kendi veritabanlarına indirebilirler.

Image Removed
Section
localtabgroup
Column
localtab
width
titleTeknik Özellikler
activetrue
50%

KEOS.MAKSService; MAKS’ın

sunduğu

Sunduğu Adres ve Yapı Belgeleri

servisleri ile entegredir

Servisleri İle Entegredir.

Adres verileri dışında, Yapı Belgeleri arayüzünden oluşturulan tüm veriler toplu olarak indirilebilir, belirli periyotlarla tekrarlanan indirme işlemi ile bu verilerin güncelliği sağlanır. İndirilen bu veriler idarenin elindeki diğer verilerle ilişkilendirilerek her türlü sorgulama, raporlama, harita üzerinde yayınlama işlemleri yapılabilir.

Netcad’in WMS, WFS desteği ile MAKS’taki veriler altlık kullanılarak işlemlerde doğruluk ve hız sağlanmakta, idarenin veritabanı ile MAKS verileri karşılaştırılarak eksik/yanlış tespiti yapılabilmektedir.

MAKS sistemine geçiş için idarenin yapması gereken iş adımları:
Column
width50%

Image Added

Section
Column
width50%

Image Added

Column
width50%

MAKS Sistemine Geçiş İçin İdarenin Yapması Gereken İş Adımları

 • NVİ’ye pilot idareler kapsamına girmek için başvuruda bulunulur.
 • Adres verilerinin MAKS’ın gerektirdiği standartlarda hazırlanarak kuruma gönderilir.
 • Veriler idare tarafından incelenerek eksikler/yanlışlar tespit edildikçe gerekli düzenlemeler yapılır.
 • İdareye MAKS’ın test ortamı açılır, verilen kullanıcı hesabı ile veri gönderme/alma işlemleri test edilirken veri eksikleri düzenlenmeye devam edilir.
 • Süreç tamamlandıktan sonra gerçek ortama geçiş yapılır, AKS erişimi kapatılarak işlemler MAKS üzerinden yapılır.
 • Yapı formları için işlemler MAKS’ın arayüzünden gerçekleştirilir, adres işlemleri Netcad üzerinden servisler aracılığı ile gerçekleştirilir.

 

 

 

Localtab
titleÖzellikler
Section
Column
width50%

KEOSMAKSService gerçeklenen işlemler

Expand
title
MahalliBilesen
Mahalli Bileşen
 • BagimsizBolumEkle
 • BagimsizBolumGuncelle
 • BagimsizBolumSil
 • BagimsizBolumSorgula
 • BagimsizBolumSorgulaByNumaratajKimlikNo
 • BagimsizBolumSorgulaByYapiKimlikNo
 • BagimsizBolumTasi
 • DigerYapiNumaratajEkle
 • MevcutYolOrtaHatlardanYolOlustur
 • MevcutYolOrtaHatlariMevcutYolaEkle
 • MevcutYolaYeniYolOrtaHatlariEkle
 • NumaratajArsa
 • NumaratajBinaAnaGirisTasi
 • NumaratajGuncelle
 • NumaratajOznitelikGuncelle
 • NumaratajSil
 • NumaratajSorgula
 • NumaratajSorgulaByDigerYapiKimlikNo
 • NumaratajSorgulaByYapiKimlikNo
 • NumaratajSorgulaByYolKimlikNo
 • NumaratajTahsis
 • NumaratajTasi
 • NumaratajYolIliskilendir
 • NumaratajveYapiEkle
 • ParselNumaratajEkle
 • YapiEkle
 • YapiGuncelle
 • YapiNumaratajEkle
 • YapiSil
 • YapiSorgula
 • YolBol
 • YolGuncelle
 • YolOlustur
 • YolOrtaHatGeometriGuncelle
 • YolOrtaHatSil
 • YolOrtaHatSorgula
 • YolOrtaHatYonSorgula
 • YolOrtaHatYonSorgulaByTanitimNo
 • YolOrtaHatYonSorgulaByUAVTKod
 • YolOznitelikGuncelle
 • YolSTNGuncelle
 • YolSil
 • YolSorgula
 • YolSorgulaByMahalleKimlikNo
Expand
title
IdariBilesen
İdari Bileşen
 • BeldeSorgula
 • BeldeninMahalleleriniGetir
 • BelediyeSorgula
 • BucaginBeldeleriniGetir
 • BucaginKoyleriniGetir
 • BucaginMahalleleriniGetir
 • BucaginTumMahalleleriniGetir
 • BucakSorgula
 • IlOzelIdaresiSorgula
 • IlSorgula
 • IlceSorgula
 • IlceninBeldeleriniGetir
 • IlceninBucaklariniGetir
 • IlceninKoyleriniGetir
 • IlceninMahalleleriniGetir
 • IlceninTumBeldeleriniGetir
 • IlceninTumKoyleriniGetir
 • IlceninTumMahalleleriniGetir
 • IlinIlceleriniGetir
 • KoyBaglisiSorgula
 • KoySorgula
 • KoyunKoyBaglilariniGetir
 • MahalleSorgula
 • TumIlleriGetir
Expand
titleRuhsat
 • EskiYapiRuhsatKaydet
 • YapiRuhsatGuncelle
 • YapiRuhsatKaydet
 • YapiRuhsatOku
 • YapiRuhsatOnayIptal
 • YapiRuhsatOnayla
Expand
title
YananYikilan
Yanan Yıkılan
 • EskiYananYikilanKaydet
 • YananYikilanGuncelle
 • YananYikilanKaydet
 • YananYikilanOku
 • YananYikilanOnayIptal
 • YananYikilanOnayla
Expand
title
YapiKullanmaIzin
Yapı Kullanma İzin
 • EskiYapiKullanmaIzinKaydet
 • YapiKullanmaIzinGuncelle
 • YapiKullanmaIzinKaydet
 • YapiKullanmaIzinOku
 • YapiKullanmaIzinOnayIptal
 • YapiKullanmaIzinOnayla
Expand
title
NumaratajTalep
Numarataj Talep
 • Arama
 • Oku
 • TalepGuncelle
 • TalepIptal
 • TalepKarsilama
 • TalepOlustur
 • TalepReddi
Expand
title
yapı
Yapı Değişen
 • DegisimleriGetir
 • SonVersiyon

 

Expand
titleYapı Belge
Işlemleri
İşlemleri
 • Sorgula
 
Column
localtab
width
title
50%
Ürün Görselleri

Image Added

gallery

 

includeLabelekran
columns2

 

Localtab
title
Tanıtım Materyalleri

PDF
nameMaks_Entegrasyon-2.pdf

Localtab
titleReferanslar
 • İstanbul
  • Beylikdüzü Belediyesi
 • Trabzon
  • Trabzon Belediyesi
Panel
titleBGColor#5C75A9
titleKullanıcı Kitlesi
titleColor#FFFFFF
 • Belediyeler
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • İl Özel İdareler

 

Panel
Yardım ve Dokümanlar
Section
Column
width50%
HTML
<iframe width="100%" height="
200
315" src="https://www.youtube.com/embed/
videoseries
UH4KjWzhyxc?list=PLrD9FRJJK3rx30VRWB1ctwHQVjbO0XQj6" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
panel
Column
children
width
alldepth2
50%
true

Teknik Videolar

Rapor Tasarımı, Sorgu Sonucu Özelleştirmesi, Dokümantasyon, Süreç Yönetimi, Doküman Arşivi, İşlem Günlükleri, Dil Desteği, Netigma Bilgi Kaynakları, Özel Sayfa Eklemek, Netigma Bileşeni Oluşturma, NCDN Tanıtımı, Sorgu Şablonları, Anasayfa Tasarımı konu başlıklarından oluşan çalışma örneklerini izleyebilirsiniz.

Section
Column
width50%

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları inceleyebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Netcad Forum'a giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!

Column
width50%

Image Added

Localtab
titleReferanslar
Section
Column
width10%

Image Added

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi