Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

NETCAD WATER

Excerpt
hiddentrue

İçme Suyu Projelendirme Uygulaması

Localtab Group
Localtab
activetrue
titleÖzellikler
Section
Ncspot

'NETCAD/WATER', içmesuyu projelendirme modülüdür. 'Cazibeli','Terfili' İSALE ve 'Açık','Kapalı' ŞEBEKE sistemlerinin çözümü ile bütünleşik çözüm sunar. NETCAD/WATER ile küçük ölçekli isale hattı çözümlerinden, geniş kapsamlı karmaşık şebekelere kadar, her türlü içmesuyu proje işlemleri hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirilebilir.NETCAD/WATER içmesuyu projelerinin ilgili kurumların (Su ve Kanalizasyon İdareleri, il Özel İdareleri, İlbank..vd.) şartnamelerine uygun olarak çözülebilmesini sağlar.

HARDY CROSS; içme suyu kapalı şebeke çözümlerini hardy cross yöntemine göre gerçekleştiren opsiyondur.Şebeke çözümlerinde farklı yük kaybı formüllerini kullanarak, sürtünme sonucu oluşan yük kayıplarını minimumda tutar; basınçlı boru ağları içinde hidrolik hesaplamaların ve su davranışının uzatılmış periyodik simülasyonunu simülasyonu ile hidrolik modellemesini gerçekleştirir.

Section
Column
width50%

Akıllı Sayısallaştırma Yapısı Sayesinde İçmesuyu Projeleri CBS(GIS) ile Tam Uyumlu Yapıda Üretilir

NETCAD/WATER, içmesuyu projelerinin coğrafi bilgi sistemleri ile tam uyumlu yapıda üretilmesini, bu sayede projelerin altyapı bilgi sistemleri kapsamında yönetilebilmesini sağlar. Veritabanı bağlantılı olarak oluşturulan içmesuyu proje elemanlarının hız, boru çapı, hesap debisi gibi hidrolik değerlerlerine  göre tematik haritalanması, etiketlendirilebilmesi ve birçok CBS analizi ile değerlendirilmesi mümkündür.Proje sonuçlarına ilişkin tüm detaylar anında sorgulanabilir ve raporlanabilir yapıdadır.

Dinamik ve akıllı sayısallaştırma yapısı sayesinde kolaylıkla oluşturulabilen kaynak,pompa, depo,boru, düğüm, vana vb. proje elamanlar belirlenen yoğunluk bölgeleri, basınç katsayıları ve talep seyirlerine göre her ölçekteki kırsal ve kentsel içmesuyu projesi için sınırsız sayıda dinamik olarak oluşturulurlar.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ImONCdAOTfs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LIzCoyNA19k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

İsale ve Şebeke Sistem Çözümleri Tüm Aşamaları ile Mevzuatlar ve İlgili Kurum Standartları ile Tam Uyumlu Yapıda Gerçekleştirilir

NETCAD/WATER 'Cazibeli','Terfili' İSALE ve 'Açık','Kapalı' ŞEBEKE sistemlerini alternatif yöntemlerle çözerek içmesuyu projeleri için bütünleşik bir çözüm sunar.Kapalı şebeke sistemlerini 'Ölü Nokta' ve 'Hardy Cross' yöntemleri ile çözebilir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/x-z0_1JJC6Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Tüm Hidrolik Hesaplamalar İsale ve Şebeke Özelliklerine Göre Otomatik Olarak Gerçekleştirilir

İsale ve şebeke çözümlerinde basınç, yük kaybı ve pompa hesaplamaları, hız ve debi tanımlamaları, boru çapı tayinleri, atü kontrolleri, sanat yapısı atama işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilir.

İsale hattı çözümlerinde pompa tipi ve gücü otomatik belirlenir, arıza durumunda olası pompa süpresyon ve depresyon hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirilir ve sonuçlar anında raporlanır.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/C3xHm-uwMFI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Hardy Cross Şebeke Çözümleri Tüm Aşamaları İle Baştan Sona Gerçekleştirilir

Zaman dilimlerine göre 'talep seyirleri' tanımlanabilir. Hardy Cross çözümü ile yoğunluk bölgeleri ve varsa basınç katlarına göre sisteme tanımlanan debi, boru uzunluklarını dikkate alarak her bir düğüme talep seyirlerine göre dağıtılır.

Periyodik simülasyon ve Hidrolik Modelleme işlemleri gerçekleştirilir.  Hardy Cross çözümü ile oluşturulan projelerin periyodik simülasyonu gerçekleştirilebilir. Akış hızı, yük kaybı, debi vb. hidrolik değerler tematik olarak istenen zaman aralığına göre simüle edilebilirler; bu sayede örneğin akış hızlarının fazla olduğu saatler tanımlanan zaman aralıkları için simülasyon içerisinde izlenebilir.

Proje parametreleri sayesinde tek seferde tanımlanan hidrolik ve geometrik proje değişkenleri proje sürecine dinamik olarak yansır. Analiz ayarları sayesinde kullanılacak debi birimi, yük kaybı formülü, simülasyon süreleri, basınç ve hız ayarları, boru seçim parametreleri tek seferde projelere tanımlanabilirler.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/h7KoaECOKWw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LSy1_R_FEDk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/k4q6gztWpss" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Hidrolik ve Geometrik Kontrol Fonksiyonları

İsale hatlarında;  hız ve basınç kontrolleri, atü kontrolleri, süpresyon depresyon darbe hesap kontrolleri otomatik olarak yapılır

Şebeke çözümlerinde; hız ve basınç, yük kaybı, atü, boru uygunluğu ve geometri kontolleri,kör nokta basınç ve kapalı göz hesap kontrolleri otomatik olarak yapılır

Kontrol işlemleri sayesinde olası hidrolik ve geometrik hataların önüne geçilmiş olunur.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CKYZC_JalvQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Hazır Boru Kütüphanesi & Kullanıcı Tanımlı Boru Tipi Oluşturma Olanağı

İçmesuyu projeleri için olası 400+ boru tipini içeren boru kütüphanesinden seçilebilen borular ile, boru çapı tayinleri dinamik olarak gerçekleştirilir. Boru kütüphanesinde farklı sınıflarda düktil borularda yer almaktadır.

Mevcut boru kütüphanesine -özel üretimle üretilen boru türleri de dahil olmak üzere- tüm boru tipleri dalga yayılma hızları (selerite katsayıları) dahil olmak üzere kolaylıkla eklenerek eleman kütüphanesi genişletilebilir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sZ0D4654TWg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Mevzuat ve Yönetmeliklere Uygun Gelişmiş Proje Çıktıları & Raporlamalar

İsale ve şebeke çözümlerine ilişkin standartlar doğrultusunda, içmesuyu projeleri için gerekli tablolar, raporlar, metrajlar ve plan çizimleri oluşturulabilir.

Hesap tabloları, depo sonuç raporu, pompa hesap tablosu, pik faktör tablosu, simülasyon düğüm bilgileri, düğüm detayları, armatür tablosu, plan ve dirsek çizimler, isale ve şebeke çözümlerine ait profil ve paftaları vb. proje çıktıları mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapıda otomatik olarak oluşturulabilir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YDUUwTHdRbw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Dinamik Nüfus Hesaplama Yeteneği ile Otomatik İhtiyaç Debisi ve Depo Hacim Hesaplamaları

İçmesuyu projeleri için proje yılına ilişkin projeksiyon nüfus hesaplamaları İlbank standartlarında dinamik olarak yapılır, Nüfus bilgisine göre dinamik hesaplanan ihtiyaç parametreleri ve seçilen depo tipi de dikkate alınarak 'proje ihtiyaç debisi' ve 'depo hacmi' otomatik olarak  hesaplanır.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OMHNcs2iKYg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

Kapalı Şebeke Çözümlerinde 'Ölü Nokta Tespiti' Otomatik Olarak Yapılır

Ölü nokta ile çözülen kapalı şebeke çözümlerinde, her bir göz için sisteme her bir koldan giren suyun hesap debilerini, yük kayıplarını, boru çaplarını ve cinslerini sonsuz iterasyonda hesaplayarak ölü nokta için en uygun yeri tayin eder.  Bu sayede yük kayıpları farkının en az olduğu noktayı bularak kapanma hatalarını minimize etmiş olur. İterasyonlarda bulunan sonuçlar İlbank standartlarındaki statik basınç, işletme basıncı, min/max hız değerleri..vb. parametrelere uygun olarak hesaplanır. Bu hesaplamalar proje ve şartname gereksinimlerine göre kullanıcı tanımlı olarak da değiştirilebilir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/N9ALQa7nDvA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

'Dinamik Profil' Yeteneği Sayesinde Proje Üretim Sürecinde Kontrollü Tasarım

Maliyeti düşürmek için mümkün olduğunca cazibeli çözülmesi istenilen içmesuyu projelerinde hat çizimi sırasında kullanılan dinamik profil ile hattın profili ve enkesitleri anlık olarak izlenilebilir. Hattın tasarımı bu profile göre gerçekleştirilerek daha çizim işlemi sırasında proje kontol altına alınmış olur.

İsale hatlarında suyun alındığı kot ve debiye göre vantuz, tahliye, maslak(basınç kırıcı) gibi sanat yapılarının yer tayinleri otomatik  olarak gerçekleştirilir. Kullanılan boru cinsi ve dayanımına göre hidrolik hesaplamalar profil üzerinden dinamik olarak yapılır.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZDTDhwVq9eM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Localtab
titleYardım ve Dokümanlar
Section

Section
Column
width50%
Info
iconfalse

Children Display
alltrue
depth3
pageNETCAD/WATER

Column
width50%
Info
iconfalse
titleÖrnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
labelswater_uygulama
cqllabel = "water_uygulama"
 

Info
iconfalse
titleEğitim İçerikleri

 

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
excerpttrue
excerptTypesimple
labelswater_egitim
cqllabel = "water_egitim"

Info
iconfalse
titleİndirilebilir Dokümanlar

NETCAD/WATER Yardım (PDF)

Section
Info
iconfalse
titleTeknik Videolar
Expand
titleCBS ile Tam Uyumlu Netcad Water
HTML
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ImONCdAOTfs?list=PLrD9FRJJK3rxjmELmhkDfEepN5oem7Pej" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Localtab
titleReferanslar
Section
Column

Haberler

Content by Label
showLabelsfalse
max5
sortcreation
showSpacefalse
reversetrue
operatorAND
labelshaber,netcad/water
cqllabel = "netcad/water" and label = "haber"

Section
Column

Başarı Hikayeleri

Section
Column
width20%

Antalya Su ve Atıksu Dairesi

Konyaaltı - Serbest Bölge Kapalı Şebeke İçmesuyu Projesi

Column
width20%

İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü

Ziyaret Beldesi Hardy Cross İçmesuyu Projesi

Column
width20%

Hel-Daş İnşaat

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Kapalı Şebeke İçmesuyu Projesi

Column
width20%

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi

Anamur - Güleç Mahallesi Açık Şebeke İçmesuyu Projesi

Column
width20%

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi

Bergama ve Kiraz Bölgeleri İsale ve Şebeke İçmesuyu Projeleri

Section
Column
width20%

Çorum Su ve Kanalizasyon İdaresi

Zafer - Aksaray Sokaklar İçmesuyu Projesi

Column
width20%

Siirt İl Özel İdaresi

Siirt Şirvan İlçesi İncekaya Grup İçmesuyu Projesi

Column
width20%

Köroğlu Mühendislik

Küçükçekmece "Bluelake" Hidroforlu İçmesuyu Projesi

Column
width20%

Osmaniye İl Özel İdaresi

Kadirli Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu 2. Kısım 1. Grup Şebeke İletim Hattı Projesi

Column
width20%

Giresun İl Özel İdare

Giresun Yağlı Dere Küçükköy İçmesuyu Projesi

Section
Column
width20%

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi

Mardin Mazıdağı Karaalanı Köyü İçmesuyu Projesi

Column
width20%

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi

Eskişehir Alpagut Mahallesi / İçmesuyu Projesi

Column
width20%

Batman İl Özel İdaresi

Gercüş Ardıçlı Terfi Hattı İçmesuyu Projesi

Column
width20%

Düzce İl Özel İdaresi

Gercüş Ardıçlı Terfi Hattı İçmesuyu Projesi

Column
width20%

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi

Onikişubat - Dadağlı Mahallesi İçmesuyu Projesi

Section
Column
width20%

Hakkari İl Özel İdaresi

Hakkari Yüksekova Demirkonak Köyü İçmesuyu Projeleri

Column
width20%

Ardahan İl Özel İdaresi

Yalnızçam Köyü İçmesuyu Projesi

Column
width20%

Aksaray İl Özel İdaresi

Aksaray İli Merkez Acıpınar Köyü İçmesuyu Projeleri

Column
width20%

Çanakkale İl özel İdaresi

Lapseki Şahinli Köyü İçmesuyu Projesi

Column
width20%

Çankırı Su ve Kanalizasyon İdaresi

Çankırı Saçak Beldesi - İçmesuyu Projesi

Section
Column
width20%

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi

Ayvadere ve Akçaköy İçmesuyu Projeleri