Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Section
Column
width100%
Excerpt

CAD, GIS, harita ve projeksiyon konularında temel bilgiler; Netcad kurulumları;  çıktı konuları ve İVTYS’ler hakkında işinizi kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı bölümdür.

Section
Column
width25%

Kurulum

Excerpt Include
Kurulum Konuları
nopaneltrue

Page Tree
rootKurulum Konuları
startDepth2

Column
width25%

Sıkça Sorulan Sorular

Excerpt Include
Sıkça Sorulan Sorular
nopaneltrue

Page Tree
rootSıkça Sorulan Sorular
startDepth2

Column
width25%

Temel Bilgiler

Excerpt Include
Temel Bilgiler
nopaneltrue
 

Page Tree
rootTemel Bilgiler

Column
width25%

Veritabanı Konuları

Excerpt Include
Veritabanı Konuları
nopaneltrue
 

Page Tree
rootVeritabanı Konuları
startDepth2