Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

NETHYDRO

Excerpt
hiddentrue

Havza yağış taşkın modelleme

Localtab Group
Localtab
titleNethydro Yenilikler
Section
Column
width50%

Toplulaştırma Alanlarında Blok Yol Şarampol Ağları Tespit Edilerek Şarampol Kesitlerinin Otomatik Boyutlandırılması Sağlanır

NETHYDRO ile Arazi toplulaştırması projelerinde, her bir bloktan çıkacak yüzeysel yağış sularının akış yönleri ile birlikte şarampol ağlarının otomatik oluşturulması sağlanır.

Bu şarampol ağları üzerinde Bloklardan çıkan yüzey akışını taşıyabilecek şarampol boyutları, kritik eğim, hız ve debi kontrolleri, inşa edilecek şarampol kesitleri için gerekli tüm hesaplamalar dikkate alınarak otomatik olarak boyutlandırılabilmektedir.

Expand
titleVideo
HTML
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UoDPBn8qBKs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


Column
width50%

Section
Column
width50%

Column
width50%

Hidrolik Kriterlere Göre En Uygun Taşkın Koruma Tesisi Otomatik Olarak Boyutlandırılır

NETHYDRO ile ıslah planlaması yapılan bir dere için Q, Pürüzlülük Katsayısı, Hidrolik Eğim, Su Yüksekliği ve Taban Genişliği girdi verilerini kullanarak en uygun Eğik ve Dik Duvarlı taşkın yapılarının boyutlarının belirlenmesi sağlanır.

Taşkın Koruma Tesislerinin Boyutları belirlenirken Sürüklenme Kontrolü ve tanımlanan kesit için Debi Kontrolü yaparak inşa edilecek yapının uygunluğu otomatik olarak kontrol edilir.

Expand
titleVideo
HTML
 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/P26M_r91EfM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Section
Column
width50%

NETHYDRO ve NETPRO birlikteliği ile Yol Projelendirme Süreçlerinde Güzergahı Kesen Akış Kollarında Tasarlanan Sanat Yapıları Boyutları Otomatik Olarak Belirlenir.

NETHYDRO ve NETPRO birlikteliği ile , yağış sonrası yüzeysel akışa geçecek su yollarının yol güzergahlarını kesmesi durumunda yapımı planlanan Sanat Yapılarının otomatik boyutlandırılması sağlanır.

NETHYDRO modülü ile Havzaların Bulunması, Yol Güzergahını kesen Mansap noktalarına göre Taşkın Debilerinin hesaplanması ile başlayan süreç, NETPRO Sanat Yapıları Editöründe yapılan Boyutlandırma ile sonuçlanır. Belirlenen Menfez boyutlarının akım derinliği, akım hızı, kritik eğim ve hava payı parametrelerine göre uygunluğu kontrol edilir.

Expand
titleVideo
HTML
 
Column
width50%

Localtab
titleÖzellikler
activetrue
Section
Ncspot

'NETHYDRO', su toplama alanlarını (havzaları) ve bu alanlara ait drenaj ağlarını oluşturan; yağış analizlerini tüm dağılım tiplerine göre gerçekleştiren; birim hidrograflara göre pik debileri ve farklı yıllara göre taşkın debilerini hesaplayarak akış kollarındaki taşkın riskli alanları analiz eden Netcad modülüdür.

Section
Column
width50%

Havzalar ve Drenaj Ağları Tek Bir İşlem ile Modellenir

NETHYDRO ile çalışma alanınızdaki havzaları ve akış kollarını modellemek için yalnızca sayısal arazi modeli yeterlidir.Tek bir işlem ile ana havzaları, havzaları, alt havzaları ve her bir havzayı oluşturan drenaj ağlarını modelleyebilirsiniz. Sayısal arazi modeli üzerinde seçilen bir noktaya göre de havza ve drenaj ağı modellemesi gerçekleştirilebilir.

NETHYDRO, sayısal arazi modeli üzerinde akışı engelleyen alanlardaki düzeltmeleri, D8 akım modeline göre akış yönlerini oluşturmayı ve her bir koldaki kümülatif akım değerlerini hesaplamayı otomatik olarak gerçekleştirir.

Sayısal arazi modeli üzerinde belirlenen noktaya göre de havza ve drenaj ağları modellenebilirler.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="530" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZwjiWzt82JM?list=PLrD9FRJJK3rw3-GYyIV6ASHHmKWnBE2ua" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Column
width50%

NETHYDRO

Section
Column
width50%

NETHYDRO

Column
width50%

Havzalar ve Akış Kolları CBS Yapısında Oluşturulur; Taşkın Debisi Girdileri Otomatik Olarak Hesaplanırlar

Coğrafi Bİlgi Sistemleri (GIS) yapısında oluşturulan ana havza, havza, alt havza ve bu havzalara ait akış kolu katmanlarında taşkın debisi hesapları için gerekli tüm parametreleri de otomatik olarak hesaplanarak veri tabanındaki ilgili kolonlara yazılırlar.

Her bir havzanın alan büyüklüğü, ağırlık merkezi; her bir akış kolunun uzunluğu, harmonik eğim değeri, havzanın ağırlık merkezinden akış koluna olan iz düşümün mansap noktasına olan mesafe değerleri..vb. debi hesabına girdi olan parametreler, modelleme sırasında otomatik olarak hesaplanır ve taşkın debisi hesaplamalarında kullanılırlar.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="530" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/i0s3V3CH-fY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Section
Column
width50%

'Yağış Analizleri' Tüm Dağılım Tiplerine Göre ve Yağış İstasyonlarının Gerçek Yağış Ölçüm Verileri ile Gerçekleştirilir

NETHYDRO, Devlet Meteoroloji İşleri'nin Türkiye'de kurduğu tüm yağış isitasyonlarının lokasyon ve en az 15 yıllık ölçüm bilgilerini sağlar. 'Yağış Analizleri'ni Simirnov-Kolmogorov testi ile otomatik olarak gerçekleştirir; taşkın debisi hesaplamalarında kullanılacak en uygun dağılım tipini de önerir.

24 saatlik yağış analizleri için istasyon verileri ile gerçekleştirilen yıllara göre yağış analiz sonuçları; otomatik hesaplanan 'Yağış Alanı Dağılım Katsayısı' ; havzaya en fazla etki eden istasyonun 'Pülüviyograf Katsayısı' ve 'Maksimize Faktör' değerleri 'Eğri Numarası' parametresi ile birlikte akış değerinin hesaplamalarında kullanılır.

NETHYDRO, havzanın üzerinde bulunduğu farklı yapıdaki hidrolojik toprak gruplarına göre 'Eğri Numarası' değerini de otomatik olarak hesaplar.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="530" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/k1TLIBdNvCY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Column
width50%

NETHYDRO

Section
Column
width50%

NETHYDRO

Column
width50%

Birim Hidrografa Göre Pik Debi Hesaplamaları ve Yıllara Göre Taşkın Debi Hesaplamaları Otomatik Olarak Yapılır

Netyhdro, 'Mockus' , 'Snyder' , 'Rasyonel' , 'Sentetik' ve 'DSİ Sentetik' yöntemlerine göre birim hidrograf pik debi hesaplamalarını otomatik olarak gerçekleştirir; sonuçları seçilen hidrografın grafiğini de oluşturarak raporlar.

Bulunan birim hidrograf pik debi değeri, yağış hesaplamaları sonrası hesaplanan akış değeri ile çarpılarak yıllara göre 'Taşkın Debisi' hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirilir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="530" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EKqjobso9B0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Section
Column
width50%

Taşkın Analizleri ile Taşkın Riskli Alanlar Sınırları ile Belirlenirler

NETHYDRO, hesaplanan taşkın debisine göre, analiz edilen alkış kolunda seçilen yıla göre gerçekleşebilecek taşkın sınırlarını belirler. 

Taşkın kesitleri verevli, dik ya da kullanıcı tanımlı olarak oluşturulabilir.

Taşkın debisine göre her bir enkesitteki taşkın sınırı Hecras kesit izleyicisi üzerinde dinamik olarak izlenebilir.

Expand
titleVideo
HTML
<iframe width="530" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SyldO3ivteI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Column
width50%

NETHYDRO

Localtab
titleYardım ve Dokümanlar
Section
Column
width33%

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları incelenebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Forum Netcad 'e giriş yapmak. Üye değilseniz şimdi üye olmanın tam zamanı!

Column
width33%

Dokümanlar

Children Display
pageNETHYDRO Yardım
alltrue
depth1

Column
width33%

İndirilebilir Dokümanlar

NETHYDRO Yardım

Section
Column
width50%
HTML
<iframe width="530" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZwjiWzt82JM?list=PLrD9FRJJK3rw3-GYyIV6ASHHmKWnBE2ua" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Column
width50%

Teknik Videolar

NETHYDRO modülü ile ilgili işlem adımlarının nasıl yapıldığını gösteren teknik videoları buradan izleyebilirsiniz.

Localtab
titleReferanslar
Section
Column
width50%

Haberler

Content by Label
reversetrue
showLabelsfalse
max10
sortcreation
labelshaber,nethydro
showSpacefalse
operatorAND

Column
width50%

Başarı Hikayeleri

Content by Label
reversetrue
showLabelsfalse
max10
sortcreation
labelsbaşarı,nethydro
showSpacefalse
operatorAND