Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
Column
width100%

Netigma Release Notes

Sürümler hakkında bilgiye erişmek için ilgili sürüm numarasının üzerine tıklayınız
Info
titleAçıklama
Description

Click on the corresponding version number to access information about the versions.

Section
Column
width100%
Expand
title3.2.003/06.11.2015
 • Bilgi formuna haritadan seçilen herhangi bir koordinata ait bilginin girilmesini mümkün kılan "Harita form editörü" eklendi.
 • Çeşitli iyileştirmeler yapıldı.
 • Mobilde çeşitli iyileştirmeler yapıldıThe "Map form editor" is added to the information form which makes it possible to enter the information of any coordinates selected from the map.
 • Misc. enhancements are made.
 • Various improvements were made in mobile.
Expand
title3.2.002/14.10.2015
 • Yazıcı dostu sorgu raporlarına klonlama özelliği getirildi.
 • Çeşitli iyileştirmeler yapıldı.Cloning feature was introduced in printer friendly query reports.
 • Misc. enhancements are made.
Expand
title3.2/16.07.2015
 • Yazıcı Dostu Rapor Hazırlama özelliği geliştirildi
 • Mesaj bileşeni geliştirildi.
 • Farsça dil desteği eklendi
 • Bilgi formlarına N-N ilişkili tablo verisi girme yeteneği geliştirildi.
 • Diğer iyileştirmeler
 • Gönder ve Yeni kayıt yapmayı sağlayan klavye kısa yolları eklendi.
 • Bilgi formuna eklenen harita responsive hale getirildi.
 • Grafikleri kaydetme özelliği eklendi
 • İstatistik sorgulara özel fonksiyon yazma yeteneği geldiPrinter Friendly Report Preparation feature is enhanced
 • The message component has been enhanced.
 • Persian language support is added
 • The ability to enter N-N related table data into information forms has been improved.
 • Other improvements
 • Added keyboard shortcuts to send and create new record.
 • The map added to the information form is now responsive.
 • Added ability to save graphics
 • Statistical queries have the ability to write custom functions
Expand
title3.1/20.05.2015
 • Veritabanı tablolarını obje olarak tanımlama, form , sorgu sayfaları ve menülerin hazırlanmasında kolaylık sağlayan Wizard özelliği eklendi.
 • Mevcut Meta verisinde sorgu sayfası ve form arayüzlerinde düzenleme işlemlerinin kolayca ve kısayoldan yapılabilmesini sağlayan Edit Mode özelliği eklendi. Form veya sorgu arayüzlerindeki bir kolon tipini, sırasını v.b. özelliğini değiştirmek için obje listesi işlemlerine gitmek gerekmiyor, direk sayfa üzerinden editleme sağlanabiliyor.
 • Suite Setup uygulaması ile Base - NetGIS Server - SDK ve Netigma uygulamaları için çoktan seçmeli kurulum yeteneği getirildi.
 • Diğer Yenilikler
 • Oracle vt bağlantılı metalarda birden fazla şemadan obje ekleyebilme ve objeleri uygulama içinde kullanabilme özelliği eklendi.
 • Mesajlaşma modülü eklendi.
 • Pivot grid için export yeteneği getirildi.
 • Sorgu sonucu seçilenlere veya tüm kayıtlara dosya ekleme yeteneği getirildi.
 • Sorgu sayfaları ve bilgi formları için yeni sekme yapısına geçiş yapıldı.
 • Meta yönetim sayfaları için yeni sekme yapısına geçiş yapıldı.
 • Menülerde ve sorgularda nerede olduğunu belirgin hale getiren ek iyileştirmeler yapıldı.
 • Pivot grid sonuçlarındaki kolon genişliklerinin otomatik ayarlanması ve sayfaya sığdırılması ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
 • Link görüntüleme editörüne doğrulama mesajı özelliği eklendi.
 • Meta işlemlerinde resim ekleme alanları için dosya seçim işlemine resim ön izleme yeteneği getirildi.
 • Ağaç yapısında sorgulama editörü ile üst grup seçerek sorgulama yapıldığında alt öğelerin gelmesi sağlandı.
 • Şablonlar için yetkilendirme yeteneği getirildi.
 • Şablonlar için kolon sıralama ve sıralanması yeteneği getirildi.
 • Grafik rapor özelliklerine, etiket yazdırma, özellik arttırma/azaltma gibi  iyileştirmeler yapıldı.
 • Grafik rapor sonuçları için yapılan ayarların kolay saklanabilmesi imkanı sağlandı.
 • Eklenen şablonların direk sorgu sonucuna gitmesi için ayarlama yapılması sağlandı.
 • Chart özelliklerini rapora taşınmasını sağlayan rapor ayar metni özelliği eklendi.
 • Raporlara Komponentleri Yükleme özelliği eklendiAdded Wizard feature which makes it easy to define database tables as object, form, query pages and menus.
 • The Edit Mode feature has been added to the existing Metadata to allow easy and quick editing of query pages and form interfaces. You do not have to go through object list operations to change the type, order, etc. of a column or form, you can edit them directly on the page.
 • With Suite Setup, Base - NetGIS Server - Multiple choice installation capability for SDK and Netigma applications has been brought.
 • Other Innovations
  • Added the ability to add objects from multiple schemes to objects in Oracle vt-related metadata and use them in the application.
  • Added messaging module.
  • Export ability for pivot grid is brought.
  • Ability to add files to query endorsements or to all records.
  • New tabbing for query pages and info forms is switched.
  • The new tab structure has been transformed for metadata management pages.
  • Additional improvements were made to make it clear where they were in menus and queries.
  • Improvements are made to the automatic adjustment of column widths on pivot grid results and fit them to the page.
  • Link viewing editor added verification message feature.
  • The ability to select images for image addings fields in meta processes has been enhanced with image preview capability.
  • In the tree structure, the sub-items are provided when the query editor is selected by selecting the upper group with the query editor.
  • Authorization capability for templates has been introduced.
  • The ability to order and sort columns for templates has been introduced.
  • Enhancements such as graphic report features, label printing feature enhancements/reductions were made.
  • The settings for graphical report results can now be easily stored.
  • Adjustments have been made so that the added templates go directly to the query result.
  • Added report setting text property that allows chart properties to be moved to report.
  • Added the Components loading feature in the reports.
Expand
title3.0.000/05.02.2015
 • Mobil Cihazlardaki görünüm tamamen değişti. Responsive tasarıma geçildi.
 •  Hızlı arayüz bileşenleri kullanıldı. Grid, menü, tree bileşenler daha hızlı çalışacak hale getirildi.
 • Genel arama bileşeni eklendiLook on the mobile devices has changed completely. Responsive design is now used.
 • Quick interface components are used. Grid, menu, tree components are now working faster.
 • General search component added.
 • SDK-Netigma Entegrasyonu sağlandı.
 • Sorgu sonucu seçilen kayıtların toplu olarak güncellenebilmesi sağlandı.
 • Netigma tarafından oluşturulan içerikler, oluşmadan önce ve ya oluştuktan sonra kod çalıştırmak, Netigma olaylarını dinleyip, uygulamayı özelleştirmek mümkün hale geldi. 
 • NETIGMA GISARA entegrasyonundaki sorunlar giderildi.
 • Yeni Layout ile görülmek istenen içerik için daha fazla alan ayrıldıIntegration provided.
 • Query end result has been made to update the selected records in bulk.
 • The contents created by Netigma have become possible to run code before or after they occur, to listen to Netigma events, and to customize the application. 
 • Problems with NETIGMA GISARA integration have been fixed.
 • With the new Layout, more space is allocated for the content to be viewed.
Expand
title2.0.023/25.03.2014
 • The Netigma Dokümantasyon sayfasının, tepki süresi ve kaynak tüketimi azaltıldı ayrıca görsel olarak da iyileştirmeler yapıldı.
 • Tematik alma pencesi görsel olarak iyileştirildi.
 • Menülerdeki ikonların da tıklanabilir olması sağlandı.
 • Netcad ikon ve logolarının gizlenebilmesi sağlandı.
 • Tematik hazırlama işlemi için çoklu dil desteğine sağlandı. Ayrıca uygulamanın tamamı taranarak çoklu dil desteği olmayan kısımlara da çoklu dil desteği eklendi
 • Meta yönetim ekranının da çoklu dil desteğine sahip olması sağlandı.
 • SessionId içeren bağlantılar aracılığıyla farklı makinelerden güvenlik kontrolünden geçmeden oturum açılması engellenebilir hale getirildi.
 • "Makro", "Veri Kilitleme", "Veri Değiştirme", "Zamanlayıcı" ve "Eposta Gönderme" aksiyonları eklendi.
 • Tematik hazırlama işlemi için çoklu dil desteğine sağlandı. Ayrıca uygulamanın tamamı taranarak çoklu dil desteği olmayan kısımlara da çoklu dil desteği eklendi.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
  Documentation page, response time and resource consumption have been reduced and visually improved.
 • Thematic reception window is visually improved.
 • Menu icons are now also clickable.
 • Netcad icons and logos can now be hidden.
 • Multi-language support for thematic preparation. In addition, the entire application is scanned, and multiple language support is added to the parts that do not support multiple languages.
 • The meta management screen also has multi-language support.
 • Through sessionId containing connections, session signing has been prevented from bypassing different machines without passing the security check.
 • "Macro", "Data Lockout", "Data Exchange", "Timer" and "Send Email" actions have been added.
 • Multi-language support for thematic preparation. In addition, the entire application is scanned, and multiple language support is added to the parts that do not support multiple languages.
 • Various enhancements and error corrections are made.

 

Expand
title2.0.020/13.12.2013
 • Sorgular çok daha hızlı.
 • NETIGMA API'sine e-Devlet Servisleri Desteği eklendi
 • Login ekranına opsiyonel güvenlik doğrulama resmi eklendi. ( captcha )
 • Yetkilendirme zorunlu hale getirildi. Kolay yetki yönetimi için meta üzerinde tanımlanabilen rol adları kullanılmaya başlandı..
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.

 

 • The queries are much faster.
 • Added e-Government Services Support to NETIGMA API
 • An optional security verification image has been added to the login screen. (Captcha)
 • Authorization has become mandatory. Role names that can be defined on the meta are now used for easy authority management.
 • Various enhancements and error corrections are made.
Expand
title2.0.016/18.09.2013
 • Sorgu, Sorgu Sayfası, Form ve Raporlar için seçili olan nesnenin bir kopyasını oluşturan Klonla özelliği eklendi.
 • Sorgularda sorgu bazında yapılan bir ayar ile left join kullanılabilmesi sağlandı.
 • Gridlerde ilişkili detay sorguların, raporların gelmesi sağlandı.
 • Login webpart eklendi. Bir kullanıcı ile sisteme giriş yaptıktan sonra başka bir kullanıcı ile tekrar hızlı giriş yapılabilmesi sağlandı.
 • Kullanıcı sayacı webpart alanı eklendi. Sayaç Netigma uygulamasına kaç kullanıcı girişi yapıldığını gösteriyor.
 • Hava Durumu webpart alanı eklendi. İl seçimine göre 5 günlük hava tahmini uygulaması eklenebiliyor.
 • RSS webpart alanı eklendi.
 • Chart, Tematik sonuçlarının rapora eklenmesi sağlandı.
 • Sorgulara Topn özelliği eklendi.
 • İstatistik sorgu sonuçlarına link eklenebilmesi sağlandı.
 • Meta Dokümantasyon Özelliği eklendi. Bu özellik ile uygulamanın tüm sayfalarının kontrolünü içeren detaylı bir dokuman ile testler hızlandıAdded the Clone property, which creates a copy of the selected object for Query, Query Page, Form, and Reports.
 • In queries, a query-based setting allows left joins to be used.
 • In the Grids, related inquiries and reports are provided.
 • Added login webpart. After logging into the system with a user, another user is allowed to log in again quickly.
 • Added user counter webpart field. The counter shows how many user entries are made in the Netigma application.
 • Weather WebPart field added. According to the selection of the province 5-day weather forecast application can be added.
 • Added RSS webpart field.
 • Chart, Thematic results are added to the report.
 • The Topn feature was added to the queries.
 • Links can be added to statistical query results.
 • Meta Documentation Feature added. This feature speeds up the tests with a detailed texture that includes control of all the pages of the application.
Expand
title2.0.012/18.06.2013
 • Bir kolona ait küme fonksyion değerini Added a Report object that returns the cluster function value (Max, Min, Count) getiren Rapor nesnesi eklendiof a column
 • Slider kontrolünün Netigma Formlarında kullanılabilmesi sağlandı
 • Dosyalar sekmesi görsel olarak düzenlendi.
 • Süreç Yöneticisi iyileştirildi
 • Chart seçme ekranı iyileştirildicontrol provided for use in Netigma Forms
 • The files tab has been visually edited.
 • Process Manager improved
 • Chart selection screen improved
Expand
title2.0.010/16.05.2013
 •  Çeşitli iyileştirmeler yapıldı.Misc. enhancements are made.
Expand
title2.0.009/02.05.2013
 • Resimler için doğrudan slayt açma opsiyonu eklendi
 • Sorgu sonuçlarının html rapor görüntülenebilmesi sağlandı
 • Grid üzerinde dosya önizleme özelliği eklendi
 • Dragdrop ile dosya yükleme desteği eklendi
 • Bilgi formunda İlişkili objelerden salt okunur olarak kolon eklenmesi sağlandı
 • İstatistik sorgu sonuçlarında oluşturulan tematik haritalarda,renk aralığının kullanıcı tanımlı olması sağlandı
 • Checkbox, combobox olarak tanımlanmış bir kolona default olarak değer tanımlamasının yapılabilmesi sağlandı
 • Toplu resim, dosya yükleme işlemi gerçeklendiAdded direct slide opening option for pictures
 • Html report of query results can be displayed
 • Added file preview feature on Grid
 • Added file upload support with drag-drop
 • In the datasheet column attachment, it is allowed as read-only from the associated objects
 • Thematic maps generated in the statistics query results provide user-defined color space
 • A checkbox is provided that allows a value defined by default to be defined as a ComboBox
 • Bulk image, file upload process performed
Expand
title1.1.005/19.07.2011
 • Belnet 'e çoklu dil desteği gelmiştir.
 • Rapor hazırlama editörü iyileştirildi.
 • Kullanıcı giriş ekranında yeni kullanıcı oluşturmak için link eklendi.
 • WebTemelServisten türetilen sınıfların içerden daha kolay kullanılabilmesi sağlandıhas multiple language support.
 • Report preparation editor improved.
 • Added link to create new user on user login screen.
 • The WebBasicService derived classes have been made easier to use internally.