Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width50%
info
Info
iconfalse

Eğri alanı hesapla işlemi ile seçilen bir eğri objesi ve bent arasındaki alan otomatik olarak hesaplanabilir.

 

Hesaplama sırasında herhangi bir sınır objesi gösterilmek isteniyor ise Baraj/Bent ile sınırla bölümü aktif hale getirilir. İndirgeme mesafesi ise hesaplamada kullanılacak kırık objelerin uzunluk değeridir. Bu değerin minimum tutulması durumunda daha hassas hesaplamalar yapılabilir.


Tip

Eğri alanı hesapla işlemi kotlu çoklu doğrular üzerinden de uygulanabilir. Bu sayede farklı yazılımlardan gelen eş yükselti eğrileri üzerinden doğrudan eğri alanları hesaplanabilmektedir.

Column
width50%