Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Section
Column
width100%

Canlı Eğitim Takvimi

Info
iconfalse
Eğitim TarihiEğitim SaatiEğitimEğitimin KoduEğitimin BağımlılıklarıDerse KayıtDerse Giriş
29-31.01.2019 15.30-16.30

Temel Yol Projelendirme Dersi

Expand
titleİçerik

Yatay ve Düşey Güzergah Tanımları
1.Proje Oluşturma ve Parametre Girişleri
2. Güzergah Tanımlama ve AASHTO Standartlarına Göre Kontroller
3. En Kesit ve Profil İşlemleri

Platform Oluşturma, Şev Tanımları ve Hacim İşleri
1. Platform Tasarımı
2. Standart şev tanımları ile platform kesitlerinin üreitlmesi
3. Duvar ve Otokorkuluk Tanımları

Proje Çıktılarının Hazırlanması
1. Plan Profil Paftalama
2. Enkesit Çizimi
3. Hacim Hesap Sonuçları
4. Kroki Çıktıları (Yatay, Düşey, Dever Krokileri)

6A

1A

1C

Image Added 
 05-07 &12.02.201915.30-16.30Cevher Modelleme, Yer Üstü ve Yer Altı Madencilik Uygulamaları Dersi

 

Expand
titleİçerik

Veri Girişi ve Verilerin Değerlendirilmesi
1. Proje İşlemleri
2. Sondaj İşlemleri
3. Sondaj Analizleri
4. Log Raporlama

Katı Model & Blok Model Tasarımı ve Kestirim İşlemleri

1. Yüzey İşlemleri
2. Fay işlemleri ve Topografya Entegrasyonu
3. Yüzeylerden Katı Model Oluşturma
4. Sondajlardan Enkesit Oluşturma
5. Enkesitlerden Katı Model Oluşturma
6. Bloklama İşlemleri
7. Kompozitleme İşlemleri
8. Kestirim Yöntemleri & Jeoistatistik
9. Raporlamalar

Yer Üstü Madenciliği

1. Yüzey İşlemleri
2. Ocak Tasarımı
3. Rampa Tanımları
4. Ocak Hacim Hesapları
5. Cevher Hacminin Hesaplanması
6. Patlatma Tasarımı

Yer Altı Madenciliği

1. Galeri Oluşturma İşlemleri
2. Görselleştirme
3. Raporlama
4. Tesisat İşlemleri
5. 3D Tel Kafes ve Çıktı İşlemleri

11A

1A

1C

2A

Image RemovedImage Added Image Added
 13.02.201915.30-16.30

 Jeolojik Katı Modelleme Dersi

Expand
titleİçerik

1.Litoloji Veri Girişi İşlemleri
2.Karotlar ve Sondaj Verilerinin Değerlendirmesi
3. Topografya ve Fay İşlemleri
4. Litoloji Yüzeylerinin Oluşturulması ve Katı Modelleme
5. Jeolojik Kesitlerin Oluşturulması
6. Raporlar ve Çıktı İşlemleri

11B

1A

1C

2A

Image RemovedImage Added
 14.02.201915.30-16.30

 Kazı Planı Tasarımı Dersi

Expand
titleİçerik

1. Projeye ait kazı tabanlarının kotlarının belirlenmesi
2. Kazı tabanlarının şev bağlantılarının yapılması
3. Kazı tabanlarının şev geçişlerinin birbirine bağlanması
4. Uygulama ve kırmızı kot üretme işlemleri
5. Prizmatik ve Enkesitler yöntemleri ile hacim Hesapları
6. Enkesit Çizimi İşlemleri

7A

1A

1C

19.02.201915.30-16.30

İmar Uygulamaları Dersi

Expand
titleİçerik

1. Netmap Projesi Oluşturulma ve Hazırlık İşlemleri
2. İmar Projelerinin Sayısallaştırması
3. Tescile Konu Olmayan Raporların Alınması
4. Tescile Konu İşlemler (İfraz, Tevhid.. vd.)
5. Parsel Düzenleme İşlemleri (Alan Düzenleme, Yol Dengeleme.. vd.)
6. Dengeleme İşlemleri
7. Tescile Konu Olan Raporların Alınması

3A1A
20.02.201915.30-16.30

İmar Dağıtım Dersi

Expand
titleİçerik

1. Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması
2. Kadastro Kayıtlarının Aktarılması
3. İmar Kayıtlarının Aktarılması
4. İmar ve Kadastro Kayıtlarının Düzenlenmesi
5. İmar Dağıtım İşlemleri
6. Dağıtım Sorguları ve Raporlar

3B3A
21.02.201915.30-16.30

Kamulaştırma Dersi

Expand
titleİçerik

1.Netkamu Projesi Oluşturma ve Proje Hazırlık İşlemleri
2. Sayısallaştırma İşlemleri
3. Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması
4. Güzergah Bilgilerinin Oluşturulması
5. İfraz Alanlarının(ABC) Belirlenmesi
6.Parsel Bilgilerinin Düzenlenmesi ve Dengeleme İşlemleri
7. Kamulaştırma Projelerinin Çıktıya Hazırlanması
8. Beyannameler ve Kamulaştırma Raporlarının Hazırlanması

4A

1A

3A

26.02.201915.30-16.30

ENH Kamulaştırma Dersi

Expand
titleİçerik

1. ENH Projesi Oluşturma ve Proje Hazırlık İşlemleri
2. Sayısallaştırma İşlemleri
3. Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması
4.Güzergah Bilgilerinin Oluşturulması
5. Direk Bilgilerinin OIuşturulması ve Otomatik Düzenleme İşlemleri
6. Direk Alanlarının Belirlenmesi
7.Parsel Bilgilerinin Düzenlenmesi
8. ENH Kamulaştırma Projelerinin Çıktıya Hazırlanması
9. Beyannameler ve ENH Kamulaştırma Raporlarının Hazırlanması

4B

1A

3A

27&28.02.201915.30-16.30

 Şehir Planlama Uygulamaları

Expand
titleİçerik

 İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Mevzuatına Göre Oluşturulması

1. Proje Parametrelerinin Oluşturulması ve Nüfus Bilgilerinin Hesaplanması
2. Referans Verilerin Projeye Eklenmesi
3. Plan Sayısallaştırma ve Düzenleme İşlemleri
4. Plan Fonksiyon Alanlarının Tanımlanması
5. Yapılaşma Hesapları ve Semboloji Tanımlamaları
6. Donatı Kontrolleri
7. Planların Çıktıya Hazırlanması ve Raporlamalar

Yerleşilebilirlik Analizi (Analiz & Sentez)
1. Temel Topografik Analizler
(Rölyef Haritası,Eğim,Bakı,Yükseklik Analizleri)
2. Sentez İş Akış Modelinin Oluşturulması
3. Topografik Yerleşilebilirlik Sentezinin Oluşturulması

5A1A

 


Column
width50%
Info
iconfalse

Canlı Eğitim Ders Konuları

Children Display

Column
width50%
Info
iconfalse

Canlı Eğitim Ders Bağımlılıkları