Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Section
Column
width100%

Canlı Eğitim Takvimi

Info
iconfalse
Eğitim TarihiEğitim SaatiEğitimEğitimin KoduEğitimin BağımlılıklarıDerse KayıtDerse Giriş
27&28.02.201915.30-16.30

 Şehir Planlama Uygulamaları

Expand
titleİçerik

 İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Mevzuatına Göre Oluşturulması

1. Proje Parametrelerinin Oluşturulması ve Nüfus Bilgilerinin Hesaplanması
2. Referans Verilerin Projeye Eklenmesi
3. Plan Sayısallaştırma ve Düzenleme İşlemleri
4. Plan Fonksiyon Alanlarının Tanımlanması
5. Yapılaşma Hesapları ve Semboloji Tanımlamaları
6. Donatı Kontrolleri
7. Planların Çıktıya Hazırlanması ve Raporlamalar

Yerleşilebilirlik Analizi (Analiz & Sentez)
1. Temel Topografik Analizler
(Rölyef Haritası,Eğim,Bakı,Yükseklik Analizleri)
2. Sentez İş Akış Modelinin Oluşturulması
3. Topografik Yerleşilebilirlik Sentezinin Oluşturulması

5A1AImage Removed 
08&12.03.201915.30-16.30

İsale ve Şebeke Çözümleri Dersi

Expand
titleİçerik

Terfili ve Cazibeli İsale Hattı

  1. Arazi Verilerinin Yüklenmesi ve İsale Hattının Sayısallaştırılması
  2. Terfi Hattının Tanımlanması, Hidrolik Hesaplar ve Çözüm
  3. Cazibeli Hattın Tanımlanması, Hidrolik Hesaplar ve Çözüm
  4. Çıktı ve Raporlamaların Alınması

 

Açık ve Kapalı Şebeke Çözümü

  1. Proje Oluşturma ve Arazi Verilerinin Yüklenmesi
  2. Şebeke Hatlarının Sayısallaştırılması
  3. Şebeke Hidrolik Hesapları
  4. Hidrolik Kontrolleri
  5. Çıktı ve Raporlamaların Alınması
8A1AImage RemovedImage Removed
13.03.201915.30-16.30

Kanalizasyon Çözümleri Dersi

Expand
titleİçerik

Kanalizasyon

  1. Kanalizasyon Projesinin Oluşturulması ve Parametrelerinin Tanımlanması
  2. Boru Hatlarının Sayısallaştırılması
  3. Debi Hesapları
  4. Hidrolik Hesaplar
  5. Hidrolik Hesap Sonuçları ve Proje Çıktıları

 

Yağmursuyu

  1. Yağmursuyu Şebeke Elemanlarının Sayısallaştırılması
  2. Havza Alanı ile Debi Hesapları
  3. Izgara Editörü İşlemleri
  4. Hidrolik Hesap İşlemleri
  5. Profil ve Şebeke Planı Çizimi
  6. Hidrolik Hesap Raporlarının İncelenmesi
9A

1A

2A

Image RemovedImage Removed
14.03.201915.30-16.30

Havza Taşkın Modelleme Dersi 

Expand
titleİçerik
  1. Proje Oluşturma ve Arazi Verilerinin Yüklenmesi
  2. Havza ve Akış Kollarının Oluşturulması
  3. Yağış Alanlarının Oluşturulması ve Yağış Analizi
  4. Hidrograf Hesaplamaları
  5. Taşkın Analizi 
10A

1A

1C

2A

Image RemovedImage AddedImage Removed 
19&20&21.03.201915.30-16.30

İleri Seviye Kavşak Projelendirme Dersi

Expand
titleİçerik

 

Kavşak Güzergahları ve Rakortman Tanımları

  1. Kavşak Güzergahlarının Tanımlanması
  2. Dever Tanımlama İşlemleri
  3. Rakortman Tanımlama İşlemleri
  4. Serbest Dever Tanımlama İşlemleri

Siyah ve Kırmızı Kot İşlemleri

  1. Modelden Enkesit Alma İşlemleri
  2. Alınan Enkesitler Üzerinde Plankote Noktalarının Detay Tespiti
  3. Düşey Tanım İşlemleri

 

Anayol Platform Tasarımı

  1. Platform Tasarımı
  2. Şev Tanımları ile Platform Kesitlerinin Üretilmesi
  3. Yol Modelinin Üretilmesi

 

Bağlantı Yollarının Eş Kotlar ile Entegrasyonu

  1. Kot Okuma İşlemleri
  2. Dever İşlemleri
  3. Platform Tasarımı
  4. Kesitlerin Üretilmesi
  5. Yol Modelinin Üretilmesi


6B

1A

1C

6A

Image RemovedImage Added
26.03.201915.30-16.30

Mekansal Analizler ve Uzaktan Algılama Dersi

Expand
titleİçerik
  1. Netcad Mimar
  2. İş Akış Modellerinin Tasarlanması
  3. Topografik, Hidrotopografik ve Çevresel Analizler
  4. Uzaktan Algılama Dersi 


12A

1A

1C

2A

2B

27.03.201915.30-16.30

Netcad 8 Yenilikler

 

Expand
titleİçerik

Sınırsız Tabaka ve Gelişmiş Tabaka Yönetimi

Nokta Bulutu Desteği

Excel’deki Sözel Kayıtların CAD Katmanları İle İlişkilendirilmesi

Otomatik Raster Dönüştürücü

Kolay GIS Fonksiyonları

Yeni,Gelişmiş Fonksiyonel Arayüzler

  

 


Column
width50%
Info
iconfalse

Canlı Eğitim Ders Konuları

Children Display

Column
width50%
Info
iconfalse

Canlı Eğitim Ders Bağımlılıkları