Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
Info

Projenin herhangi bir anında çalışılan veya sonrasında tekrar dönülmek istenebilecek, kamera konum bilgilerinin saklanması isteniyor ise; bu komutu kullanılır. Bu sayede kullanıcı istediği an, saklamış olduğu görüntülerden herhangi birine Son Görüntüye Git seçeneğini kullanarak kolaylıkla geri dönebilmektedir.

Image Removed Image RemovedImage Added