Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width60%
Info

3D ortamına aktarılan alan ve yüzey objelerine tarama kütüphanesinde yer alan raster taramalar kullanılarak doku kaplanabilir.

SeçenekAçıklama
Doku ResmiAlana/yüzeye kaplanması istenilen doku, satır sonunda bulunan üç nokta butonu ile açılan tarama kütüphanesinden seçilmektedir.
Tabaka SeçDoku resmi satırında seçilen taramanın hangi tabakalardaki objelere uygulanacağı belirlenir. bu sayede seçilen taramanın aynı anda birden fazla tabakadaki objelere uygulanması sağlanabilir.
Alan TaramaDoku kaplamanın obje bazlı yapılması istenildiği zaman; Tabaka Seç satırından herhangi bir tabaka seçimi yapılmayarak, Alan Tarama seçeneği aktif duruma getirilir. Doku Kaplama penceresi Uygula ile kapatıldığında taramanın yapılacağı alan seçimi grafik erkandan yapılır.
Kaplama Şekli

Seçilen doku taramasının alan/yüzeye nasıl uygulanacağı belirlenir.

Döşe; seçilen taramanın tüm alana/yüzeye belirtilen büyütme oranında kaplanmasını sağlar.

Uzat; taramanın ön izleme penceresindeki boyutu ile kaplanmasını sağlar.

Yüzey Seçim TipiSeçilen doku taramasının alanın/yüzeyin hangi yönüne (alt, üst, yan veya tamamı) uygulanacağı belirlenir. Yüzey seçim tipi satırı boş bırakılır ise; seçilen tarama tüm alana/yüzeye uygulanır.
Kalınlık SınırıGrafik ekranda doku resminin kaç defa tekrarlanacağını göstermektedir.
Büyütme OranıSeçilen doku taramasının boyut ayarlaması için kullanılır.
Doku SilSeçilen doku taramasının iptal edilmesi için kullanılır.
Column
width40%