Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info
titleDikkat Edilmesi Gereken İşlemler

ITask gerçekleştirimi sırasında , "TypeManager(Factory) kullanan sınıflarda dikkat edilmesi gereken kurallar" dokümanı dikkate alınarak hazırlanmalıdıralınmalıdır.

 

 

Code Block
titleÖzel Dosya Önbelleği Temizleme Görevi
languagec#
using Netcad.Netigma;
using Netcad.Netigma.Interfaces;
using Netcad.Netigma.MultiLang;
using System;
using System.ComponentModel;
using System.IO;
namespace SampleTask
{
  public class CustomFileCacheCleanerTask : ITask
  {
    public CustomFileCacheCleanerTask()
    {
    }
    public CustomFileCacheCleanerTask(string name)
      : this()
    {
      this.Name = name;
    }
    [ml_Category(48, "Temel")]
    [ml_DisplayName(49, "Türü")]
    [Browsable(false)]
    public string TypeName
    {
      get { return "CustomFileCacheCleanerTask"; }
    }
    [ml_Category(48, "Temel")]
    public string TypeDisplayName
    {
      get { return "Sample Özel Dosya Önbelleği Temizleme Görevi"; }
    }
    [ml_Category(48, "Temel")]
    [ml_DisplayName(7, "Adı")]
    public string Name { get; private set; }
    [ml_Category(48, "Temel")]
    [ml_DisplayName(8, "Gösterim Adı")]
    public string DisplayName
    {
      get
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(_DisplayName))
          return Name;
        return _DisplayName;
      }
      set { _DisplayName = value; }
    }
    private string _DisplayName;
    [ml_Category(48, "Temel")]
    [ml_DisplayName(51, "Açıklama")]
    public string Description { get; set; }
    [Category("Görev Detay")]
    [DisplayName("Saat Olarak Önbellek Süresi")]
    [NetigmaSerializationType(WPropertyName = "Path", Referral = true, CreateMethod = CreateMethod.ReferPropertyByPath)]
    public int CacheTimeSpanInHours { get; set; }
  
    public IModuleInfo ModulInfo
    {
      get;set;
    }
    const string customFileCacheFolderName = "MyCacheFolder";
    public void Run(INetigmaDomain domain)
    {
      string customFileCacheFolderPath = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, customFileCacheFolderName);
      if (!Directory.Exists(customFileCacheFolderPath))
        return;
      DirectoryInfo diCahce = new DirectoryInfo(customFileCacheFolderPath);
      FileInfo[] fiCacheFiles = diCahce.GetFiles("*", SearchOption.AllDirectories);
      foreach (FileInfo fi in fiCacheFiles)
      {
        if (fi.Exists && DateTime.Now.Subtract(fi.LastWriteTime).TotalHours > CacheTimeSpanInHours)
          File.Delete(fi.FullName);
      }
    }
    public ITask CreateNew(string name)
    {
      return new CustomFileCacheCleanerTask(name);
    }
    public ITask Clone()
    {
      return new CustomFileCacheCleanerTask(this.Name);
    }
    public override string ToString()
    {
      if (!string.IsNullOrWhiteSpace(this.DisplayName))
        return this.DisplayName;
      else
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(this.Name))
        return this.Name;
      else
        return "Gösterim Adı Tanımlanmamış";
    }
  }
}

...