Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

...

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

Netigma ile birlikte gelen
Expand
titleNetigma, Kurumdaki tüm uygulamaların bir noktadan yönetimi için bir çözüm sunuyor mu?
Does Netigma offer a solution for managing all the applications in the institution from one point to another?

Other services such as AuthenticationServer, LogServer, ParameterServer ve Scheduler gibi uygulamalar sundukları servisler aracılığı ile diğer yazılımlar tarafından da kullanılabilir. Kurumda çalışan tüm uygulamalar, kullanıcı doğrulama ve yetkilendirme işlemleri için AuthenticationServer'ı kullandığı durumda Bilgi İşlem birimleri tüm uygulamaların yönetimini tek arayüzden yapabilir duruma gelirler. Benzer şekilde işlem günlükleri için LogServer, uygulama parametreleri için ParameterServer ve zamanlanmış görevler için Scheduler kullanılabilir.

Kurumda bu işler için mevcut uygulamalar varsa, Netigma bu uygulamalar ile de çalışabilir. Böylelikle ayrı yönetim arayüzlerine gerek kalmaksızın Netigma yönetimi bu sistemler üzerinden yapılabilir.

Expand
titleNetigma hangi platformda çalışır?

 Netigma, Microsoft.Net ile geliştirilmiş web tabanlı bir uygulamadır. Sunucu uygulaması, MS Windows ve IIS üzerinde çalışır. Kullanıcı tarafında mobil platformlar dahil olmak üzere tüm modern istemcilerle and Scheduler that come with Netigma can also be used by other software through the services they provide. In the case of using AuthenticationServer for all applications running at the corporation, user authentication and authorization processes, IT departments can manage all applications from one interface. Similarly, you can use LogServer for transaction logs, ParameterServer for application parameters, and Scheduler for scheduled tasks. 

Netigma can also work with these applications if there are existing applications for these jobs in the institution. Netigma management can be done through these systems without the need for separate management interfaces. 

Expand
titleOn which platform does Netigma work?

Netigma is a web based application developed with Microsoft.Net. The server application runs on MS Windows and IIS. All modern clients (IE, Chrome, Firefox, Safari, vs) çalışıretc.) work on the user side, including mobile platforms.

Expand
titleNetigma hangi harita sunucu/istemcileri ile çalışırWhat map server / clients does Netigma work with?
Expand
title

Netigma , Coğrafi Bilgi Sistemi de dahil olmak üzere tüm yazılımlarla entegre olabilmek için hazır altyapılar sunar. Netigma sorgu sonucundan ya da bilgi kartından herhangi bir harita istemcisine erişilebilir. Netigma raporu içine yazılacak JavaScript kodları ile istemcilere koordinat, bilgi, vs iletilerek ilgili harita görüntüsüne ulaşılabileceği gibi, bazı istemciler için Netigma içinde hazır editörler de gelir.

Expand
titleNetigma üzerinde kod geliştirmek için hangi diller kullanılabilir?

Geliştiriciler özel sayfa, editör, bileşen vs oluşturarak Netigma'ya ekleyebilirler. Bunun için .Net dillerinden biri (C#, Visual Basic, vs) kullanılabilir.

Ayrıca diğer platformlarda yazılmış uygulamalar da Netigma ile web servisleri üzerinden haberleşebilir, veri alışverişi yapabilir.

offers ready-made infrastructures to integrate with all software, including Geographic Information System. Any mapping client can be accessed from the netigma query result or info card. With the JavaScript code to be written into the Netigma report, the relevant map image can be reached by transmitting coordinates, information, etc. to the clients, as well as some editors in Netigma for some clients. 

Expand
titleWhich languages can be used to develop code on Netigma?

Developers can add to Netigma by creating custom page, editor, component, etc. One of the .Net languages (C #, Visual Basic, etc.) can be used for this. 

Also applications written on other platforms can communicate with Netigma via web services and exchange data

VGA'nın kullandığı xml dosyasında bilgi kartı tanımlaması yapılan alan mevcuttur.

Netigma
Expand
titleHow is Netigma 4.0.0.0 ile VGA'da kullanılan bilgi kartında menülerin gelmemesi nasıl sağlanır?
not showing menus on the info card used in VGA?

There is an area where information card identification is made in the xml file used by VGA.

With Netigma version 4.0.0.0 sürümü ile bilgi kartı linkinin sonuna &nomaster=1 ekleyerek menülerin gizlenmesi sağlanır, at the end of the information card link, &nomaster=1is added to hide the menus.