Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Parametre Tanımları

Info

Bu sayfada, Parametre Sunucusu'nda kullanılan parametre kavramı ve kullanımı anlatılacaktır.

Parametre Sunucusu'na kaydolmuş uygulamaların parametre değerleri veri tiplerine göre uygun editörlerde görüntülenir. Bununla beraber parametrenin daha önceki değerleri ve diğer uygulamalardaki değerleri de görüntülenir ve seçilebilir.

Info
titleİçerik

Table of Contents

Info
iconfalse

Parametre Adı Gösterimi

Parametre Adı uygulamaların kaydettiği görüntü adıdır. Bununla beraber yine uygulamaların kaydettiği anahtar değerler bulunmaktadır. Her parametrenin bir adı, bir anahtar adı ve veri tipi bulunamaktadır.

Parametre sunucuda parametrelerin anahtarlarını görmek için Anahtar Göster/Gizle düğmesi kullanılabilir.

Info
iconfalse
titleParametre Adı Gösterimi

Image RemovedImage Added

Info
iconfalse
titleAnahtar Gösterimi

Image RemovedImage Added

Parametrelerin anahtar değerlerini bilmek Parametre Değer Kullanımı'nda yardımcı olacaktır.

Önceki Değerler Gösterimi

Parametrenin daha önce kullandığı değerleri göstermek için kullanılır. Parametre editöründe  düğmesine basılarak açılabilir. Önceki değer seçildiğinde parametre değeri değişir.

Diğer Uygulamalardaki Değerler Gösterimi

Parametrenin diğer uygulamalarda kullandığı değerleri göstermek için kullanılır. Parametre editöründe  düğmesine basılarak açılabilir. Diğer uygulamalardaki herhangi bir değer seçildiğinde parametre değeri değişir.

Image RemovedImage Added

Veri Tiplerine Göre Gösterim

Parametre Sunucusu'na kaydolmuş uygulamaların parametreleri değerleri veri tiplerine göre uygun editörlerde görüntülenebilir.

Image RemovedImage Added

Metin

Metin değeri girilebilir. Önceki değer ve diğer uygulamalardaki değerler görüntülenebilir.

Image RemovedImage Added

Şifre

Girilen metin değeri şifreli olarak gösterilir ve sunucuda şifrelenerek saklanır. Önceki değer ve diğer uygulamalardaki değerler görüntülenmez.

Image RemovedImage Added

Tamsayı

Sadece tamsayı değeri girilebilir. Önceki değer ve diğer uygulamalardaki değerler görüntülenebilir.

Image RemovedImage Added

Eposta

Girilen metin değerinin biçiminin eposta biçimine uygunluğu kontrol edilir. Önceki değer ve diğer uygulamalardaki değerler görüntülenebilir.

Image RemovedImage Added

Onay Kutusu

Onay kutusu işaretlenerek parametre değeri değiştirilebilir. Önceki değer ve diğer uygulamalardaki değerler görüntülenmez.

Image RemovedImage Added

Veritabanı

Veritabanı değerleri  düğmesine kullanılarak açılıp değiştirilebilir. Önceki değer ve diğer uygulamalardaki değerler görüntülenebilir.

Image RemovedImage Added

Sunucuda yüklü veritabanı sağlayıcıları seçilerek ilgili veritabanı parametre değerleri girilebilir.

TEST düğmesi ile veritabanı bağlantısı kontrol edilebilir.

Info
titleAyrıca Bakınız