Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yetki Tanımlama

Info

Bu sayfada, Yetki Sunucusu'nda kullanılan yetki tanımlama işlemleri anlatılacaktır.

Info
titleİçerik

Table of Contents

Info
iconfalse

Menüde Yetki Listesi işlemi seçilir.

Image RemovedImage Added

Açılan sayfada tüm yetkilerin listesi görülebilir.

Image RemovedImage Added

Detay işlemi kullanılarak yetki güncellenebilir. İşlem ekle kullanılarak yeni yetki eklenebilir.