Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Etki Alanından Kullanıcı Ekleme

Info
iconfalse

Etki alanından grup ekleme işlemi ile LDAP kullanıcılarınızı hızlıca Yetki Sunucusuna aktarabilirsiniz.

Menüde Kullanıcı İşlemleri menüsü altındaki Etki Alanından Grup Kullanıcı Ekle işlemi seçilir. Açılan sayfada güvenlik bilgileri girilerek kullanıcılar listelenebilir.

Listeden aktarılmak istenen kullanıcılar seçilerek veya tüm kullanıcılar Yetki Sunucusuna aktarılır.

Image RemovedImage Added