Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Etki Alanından Grup Ekleme

Info
iconfalse

Etki alanından grup ekleme işlemi ile LDAP kullanıcılarınızı hızlıca Yetki Sunucusuna aktarabilirsiniz.

Menüde Gruplar menüsü altındaki Etki Alanından Grup Ekle işlemi seçilir. Açılan sayfada güvenlik bilgileri girilerek gruplar listelenebilir.

Image RemovedImage Added

Açılan Listeden aktarılmak istenen gruplar seçilerek Yetki Sunucusuna aktarılır.

Image RemovedImage Added