Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aktarma ve Yükleme

Işlemleri

İşlemleri

Info

Bu sayfada, Yetki Sunucusu'nda kullanılan kullanıcı ve grupların aktarma ve yükleme işlemleri anlatılacaktır.

Yetki Sunucusu'nda kullanıcılar ve gruplar yedekleme veya taşıma amaçlı güvenle aktarılabilir, yüklenebilir.

Info
titleİçerik
Children Display